NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-647/2021
760
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. mája 2021
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Richarda Rašiho, Denisy Sakovej, Matúša Šutaj Eštoka a Erika Tomáša na vydanie zákona, ktorým sa menía dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákonač. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 512) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter V o n s v. r.
Richard T a k á č v. r.