POKRAČOVANIE PROGRAMU
28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
27. mája 2021 o 9.00 hod.
HLASOVANIE
24.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 445) – druhé čítanie
72.Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 (tlač 531)
56.Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry Hajšelovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 517) – prvé čítanie
67.Návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 536)
68.Návrh na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci (tlač 537)
Pokračovanie 28. schôdze NR SR 27. mája 2021 o 9.00 hod.
Bod 75 sa prerokuje po schválení skráteného legislatívneho konania.
75.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 (tlač 532) – prvé čítanie
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
* * *
V prípade, že sa Národná rada Slovenskej republiky uznesie prerokovať návrh zákona pod tlačou 532 v druhom a treťom čítaní, uskutoční sa 2. a 3. čítanie ešte na 28. schôdzi NR SR.
* * *
Hodina otázok
(Ak je rokovacím dňom schôdze Národnej rady Slovenskej republiky štvrtok, vždy je na programe Hodina otázok so začiatkom o 14.00 hod.)
Bratislava 26. mája 2021