ZAHRANIČNÝ VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-706/2021 ZV NR SR23. schôdza výboru
Záznam
K bodu programu Dôvody vyhostenia troch zástupcov diplomatickej misie Ruskej federácie z územia Slovenskej republiky bola zvolaná 23. schôdza Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29. apríla 2021 o 15:30 hod.
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Richard Nemec
Štefan Kuffa Marián Kéry
overovateľ výboru predseda výboru