NÁVRH PROGRAMU
24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
na stredu 24. februára 2021 o 13.00 hod.
1.Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
2.Sľub poslanca
3.Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 431)
Návrh vlády odôvodní minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti podá poverený člen výboru.
Bod 4 sa prerokuje po schválení skráteného legislatívneho konania.
4.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 432) prvé čítanie
Vládny návrh zákona uvedie minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
* * *
V prípade, že sa Národná rada Slovenskej republiky uznesie prerokovať návrh zákona pod tlačou 432 v druhom a treťom čítaní, uskutoční sa 2. a 3. čítanie ešte na 24. schôdzi NR SR.
* * *
5.Návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie (tlač 430)
Návrh vlády uvedie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
6.Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 433)
7.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára, Roberta Fica, Ladislava Kamenického a Ľuboša Blahu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o okamžitom predložení návrhu národného plánu podpory obnovy a odolnosti na verejnú diskusiu (tlač 434)
Návrh uvedie poverený poslanec.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.
Bratislava 24. februára 2021