N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I KY  
___________________________________________________________________  
VIII. volebné obdobie  
Číslo: PREDS-37/2021  
PREDS-38/2021  
PREDS-41/2021  
433  
N á v r h  
na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov  
Národnej rady Slovenskej republiky  
Národná rada Slovenskej republiky  
A. b e r i e n a v e d o m i e, že  
poslancovi Miroslavovi Kollárovi sa ukončením členstva v Klube poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky za stranu ZA ĽUDÍ 17. februára 2021 skončil výkon funkcie  
člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného  
bezpečnostného úradu podľa čl. 2 ods. 3 písm. c) ústavného zákona č. 254/2006 Z. z.  
o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí  
Národného bezpečnostného úradu a 18. februára 2021 mu výkon funkcie člena tohto výboru  
zanikol doručením písomného oznámenia predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky  
podľa čl. 2 ods. 4 ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti Výboru Národnej  
rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu;  
B. v o l í  
podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti Výboru  
Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného  
bezpečnostného úradu a § 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších  
predpis a na návrh poslancov - členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  
za stranu ZA ĽUDÍ, na návrh poslancov - členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej  
republiky za stranu SMER – sociálna demokracia a poslancov - členov Klubu poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko  
poslanca Tomáša Valáška  
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí  
Národného bezpečnostného úradu,  
(ZA ĽUDÍ)  
poslanca Augustína Hambálka  
(SMER – SD)  
za člena Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky  
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu,  
mládež a šport,  
poslanca Martina Beluského  
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí  
Národného bezpečnostného úradu.  
(ĽS Naše Slovensko)  
Bratislava február 2021