PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-293/2021
424
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. februára 2021
o pridelení návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r i d e ľ u j e m
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja BLANÁRA, Roberta FICA, Ladislava KAMENICKÉHO a Ľuboša BLAHU na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o okamžitom predložení návrhu národného plánu podpory obnovy a odolnosti na verejnú diskusiu (tlač 434), doručený 19. februára 2021
na prerokovanie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti;
B. u r č u j e m
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,
2. lehotu na prerokovanie návrhu vo výbore vrátane v gestorskom výbore do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu.
Boris K o l l á r v. r.