VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-2116/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
425
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava február 2021