N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y  
___________________________________________________________________  
VIII. volebné obdobie  
Číslo: PREDS-7/2021  
413  
N á v r h  
na voľbu predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky  
Národná rada Slovenskej republiky  
podľa čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 2 ods. 3 písm. b), § 60 ods. 2  
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku  
Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v tajnom hlasovaní  
na návrh poslancov – členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za  
stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko  
v o l í  
poslanca Mariana Kotlebu  
(ĽS Naše Slovensko)  
za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na  
kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.  
Bratislava január 2021