VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-28056/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
373
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava január 2021