VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_____________________________________________________________________
Na rokovanie Číslo: UV-26056/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
353
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná Rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava, december 2020