NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: /2020
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2020
k
Správe o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25. máj 2019 až 31. december 2019
(tlač 330)
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
Správu o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25. máj 2019 až 31. december 2019.