VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
12. schôdza výboru
Č. CRD-1648/2020
37
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 21. októbra 2020
k spoločnej správe výborov o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.schvaľuje
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225a),
B.poveruje
spoločnú spravodajkyňu výborov Annu Remiášovú uviesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a predkladať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Eva Hudecová Peter Pollák
Juraj Gyimesi podpredseda výboru
overovateľ