VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie
Národnej rady
Číslo: UV-22129/2020
Slovenskej republiky
307
NÁVRH ROZPOČTU
VEREJNEJ SPRÁVY
NA ROKY 2021 až 2023
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2021
3.Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023
4.Prílohy
Bratislava október 2020