NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
___________________________________________________________________  
Číslo: PREDS-244/2020  
295  
N á v r h  
na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky  
poslanci - členovia Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu  
SMER - sociálna demokracia navrhujú, aby  
Národná rada Slovenskej republiky  
podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 3 písm. a) zákona Národnej  
rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky v znení neskorších predpisov v tajnom hlasovaní  
z v o l i l a  
poslanca Juraja Blanára  
(SMER-SD)  
za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.  
Bratislava október 2020