VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV
_____________________________________________________________________
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
251
Mimoriadna správa
verejného ochrancu práv
o situácii v riešení environmentálnych záťaží
na území Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Materiál sa predkladá: Návrh uznesenia:
podľa § 24 zákona č. 564/2001 Z. z. Národná rada Slovenskej republiky
o verejnom ochrancovi práv berie na vedomie
v znení neskorších predpisovMimoriadnu správu verejného
ochrancu práv o situácii v riešení environmentálnych záťaží na území Slovenskej republiky
Predkladá:
Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv
Bratislava október 2020