VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-20924/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
265
VLÁDNY NÁVRH
Ústavný zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
Návrh uznesenia NR SR:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava október 2020