N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I KY  
___________________________________________________________________  
VIII. volebné obdobie  
Číslo: PREDS-154, 156/2020  
PREDS-171, 204/2020  
194  
N á v r h  
na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, overovateľov  
Národnej rady Slovenskej republiky a stálej delegácie  
Národnej rady Slovenskej republiky  
Národná rada Slovenskej republiky  
podľa § 2 ods. 3 písm. b) a § 62 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení  
neskorších predpisov  
na návrh poslancov – členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za  
hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, poslancov – členov Klubu poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky za stranu ZA ĽUDÍ a poslancov – členov Klubu poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia  
A. o d v o l á v a  
poslanca Sebastiána Kozareca  
(OĽANO)  
z funkcie člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu  
a bezpečnosť,  
poslanca Róberta Puciho  
(-)  
z funkcie člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť  
funkcií,  
poslankyňu Ľubicu Laššákovú  
(-)  
z funkcie členky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť  
funkcií,  
poslanca Róberta Puciho  
(-)  
z funkcie overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky,  
poslanca Jána Blcháča  
(-)  
z funkcie overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky;  
B. v o l í  
poslanca Sebastiána Kozareca  
(OĽANO)  
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva  
a národnostné menšiny,  
poslanca Lukáša Kyselicu  
(OĽANO)  
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť,  
poslanca Mariána Kéryho  
(SMER - SD)  
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií,  
poslankyňu Janu Vaľovú  
(SMER - SD)  
za členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií,  
poslanca Richarda Takáča  
za overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky,  
(SMER - SD)  
(SMER - SD)  
poslankyňu Janu Vaľovú  
za overovateľku Národnej rady Slovenskej republiky;  
C. v y m e n ú v a  
poslankyňu Vladimíru Marcinkovú  
(ZA ĽUDÍ)  
za náhradnú členku Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky  
v Parlamentnom zhromaždení NATO.  
Bratislava september 2020