VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_________________________________________________________________________
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republikyČíslo: ÚV-18015/2020
202
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2020