VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_____________________________________________________________________
Na rokovanie Číslo: UV-17533/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
188
VLÁDNY NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná Rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava, august 2020