PRÍLOHA Č. 2
OCENENIE
Agendový elektronický informačný systém DOCHÁDZKA
Nacenenie na 5 rokov riadne plnenie
1.rok
2.rok
3.rok
4.rok
5.rok
Cena v € bez DPH (spolu)
1.
Cena za licenciu pre ___ užívateľov NR SR
2.
Cena za inštaláciu a úvodnú konfiguráciu
3.
Cena za školenia
4.
Cena za na podporu, údržbu a upgrade softvéru (ročný poplatok) na 5 rokov
Nacenenie opcie na servis a údržbu 6.-10. rok (opcia je uplatňovateľná po rokoch)
6.rok
7.rok
8.rok
9.rok
10.rok
Cena v € bez DPH (spolu)
9.
Cena za podporu, údržbu a upgrade softvéru (ročný poplatok)
Sumárna tabuľka
Cena spolu