Štátna pokladnica  
Tabuľka: 28  
20.3.2020  
Strana: 1  
Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2019  
(v tis. eur)  
220 - ADMINISTRATÍVNE  
210 - PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z  
POPLATKY A INÉ POPLATKY A  
VLASTNÍCTVA MAJETKU  
230 - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY  
Kapitola štátneho rozpočtu  
PLATBY  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
Úrad vlády SR  
2203  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
768  
0
0
1 176  
1 061  
55 956  
13 509  
14 114  
516  
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
2204  
2210  
2211  
2212  
2218  
2220  
2221  
2222  
2224  
2226  
2227  
2231  
2232  
2238  
2251  
0
0
2
7
350,0  
134,2  
332,3  
144,7  
68,7  
187,7  
0,0  
1 215  
53 424  
11 420  
9 125  
500  
87,3  
0
0
1 395  
619  
179  
2
0,0  
670  
31  
899  
103  
330  
265  
53 851  
0
104,7  
118,3  
154,7  
103,2  
114,2  
292,0  
170,6  
159,3  
92,3  
1 600  
87,2  
0,0  
Ministerstvo vnútra SR  
0
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
228  
386  
28 694  
0
0
0,0  
0
0,0  
985 603 1 125 571  
0
440  
0
0,0  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
50  
10 796  
600  
146  
18 419  
956  
0
0,0  
1 572  
166  
593  
0
2 190  
40  
139,3  
24,1  
140,8  
0,0  
0
2
0,0  
Ministerstvo hospodárstva SR  
0
0
0,0  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
835  
0
12 289  
177  
11 343  
385  
0
3 465  
0
0,0  
217,5  
42,0  
0
0,0  
0
0
0,0  
400  
168  
0
0
0
0,0  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Slovenská akadémia vied  
42  
56  
133,3  
73,8  
2 319  
3 625  
2 528  
5 447  
109,0  
150,3  
114,6  
0
0,0  
557  
32 941  
411  
58 987  
0
0
0,0  
S P O L U  
179,1 1 092 311 1 251 295  
1 600  
6 102  
381,4  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 28  
20.3.2020  
Strana: 2  
Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2019  
(v tis. eur)  
240 - ÚROKY Z TUZEMSKÝCH  
ÚVEROV, PÔŽIČIEK, NÁV. FIN.  
VÝPOMOCÍ, VKLADOV A ÁŽIO  
250 - ÚROKY ZO ZAHRANIĆNÝCH  
ÚVEROV, PÔŽIČIEK, NÁV. FIN.  
VÝPOMOCÍ A VKLADOV  
290 - INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
Úrad vlády SR  
2203  
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
5
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
256  
0
0,0  
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
2204  
2210  
2211  
2212  
2218  
2220  
2221  
2222  
2224  
2226  
2227  
2231  
2232  
2238  
2251  
0
0,0  
0
0,0  
3
300,0  
0,0  
153  
750  
112  
0
172  
109  
2 954  
70  
112,4  
14,5  
2 637,5  
0,0  
Ministerstvo vnútra SR  
0
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
1
0,0  
0
0,0  
5
166,7  
0,0  
10 628  
0
5 038  
0
47,4  
0,0  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
0
0
0,0  
226  
104  
772  
0
594  
2 126  
1 261  
1
262,8  
2 044,2  
163,3  
0,0  
Ministerstvo hospodárstva SR  
9
0,0  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
0
0,0  
0
0,0  
0
0,0  
0
6
0,0  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Slovenská akadémia vied  
0
0,0  
0
3
0,0  
0
0,0  
63  
441  
13 031  
700,0  
101,7  
S P O L U  
18  
360,0  
12 808  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 28  
20.3.2020  
Strana: 3  
Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2019  
(v tis. eur)  
200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY  
300 - GRANTY A TRANSFERY  
PRÍJMY SPOLU  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
Úrad vlády SR  
2203  
768  
0
0
1 432  
1 068  
58 425  
14 340  
17 578  
853  
0,0  
0,0  
3 686  
0
0
59 018  
3 423  
0,0  
0,0  
4 454  
0
0
60 450  
4 491  
0,0  
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
2204  
2210  
2211  
2212  
2218  
2220  
2221  
2222  
2224  
2226  
2227  
2231  
2232  
2238  
2251  
1 217  
55 848  
12 201  
9 465  
886  
87,8  
1 918  
1 000  
5 738  
23 560  
14 819  
41 998  
516  
178,5  
1 158,4  
138,4  
379,1  
252,1  
3 135  
56 848  
17 939  
33 025  
15 705  
143,3  
123,2  
124,2  
323,7  
243,4  
130,1  
262,2  
149,5  
1 429,0  
189,2  
134,3  
133,8  
105,4  
155,3  
149,7  
104,6  
117,5  
185,7  
96,3  
11 584  
7 943  
70 009  
22 283  
106 890  
38 219  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
89 312  
37 366  
202 689  
1 338  
1 024 928 1 184 905  
115,6  
292,0  
168,4  
359,9  
123,8  
218,1  
43,5  
482,6 1 066 926 1 387 594  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
50  
12 594  
870  
146  
21 205  
3 131  
16 904  
386  
259,3  
146,7  
1 579,4  
240,1  
101,3  
191,1  
97,7  
566  
95 238  
7 057  
31 224  
627  
1 484  
142 421  
100 848  
59 079  
842  
82 644  
6 187  
17 569  
450  
121 216  
97 717  
42 175  
456  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
13 655  
177  
400  
174  
630  
1 204  
1 030  
3 633  
48 775  
1 378  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Slovenská akadémia vied  
2 361  
4 245  
2 587  
6 299  
109,6  
148,4  
116,7  
1 272  
44 530  
246 517  
1 243  
3 830  
69 452  
746 136  
156,0  
75 751  
S P O L U  
1 139 665 1 329 433  
302,7 1 386 182 2 075 569