Tabuľka: 24  
Strana: 1  
Systemizácia colníkov v štátnej službe za rok 2019  
Objem finančných prostriedkov  
na služobné príjmy v štátnej službe (v tis. eur)  
Počet miest spolu (osoby)  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Schválený rozpočet  
Upravený rozpočet  
Skutočnosť  
Schválený rozpočet  
58 136  
Upravený rozpočet  
Skutočnosť  
27 548  
Ministerstvo financií SR  
od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019  
3 104  
3 104  
2 956  
27 548  
Tabuľka: 25  
Strana:  
1
Systemizácia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby v štátnej službe za rok 2019  
Objem finančných prostriedkov  
Počet miest spolu (osoby)  
na služobné príjmy v štátnej službe (v tis. eur)  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Schválený rozpočet  
Upravený rozpočet  
Skutočnosť  
Schválený rozpočet  
Upravený rozpočet  
Skutočnosť  
85 835  
Ministerstvo vnútra SR  
4 414  
4 489  
4 347  
65 965  
85 835  
Tabuľka: 26  
Strana:  
1
Systemizácia policajtov v štátnej službe za rok 2019  
Objem finančných prostriedkov  
na služobné príjmy v štátnej službe (v tis. eur)  
Počet miest spolu (osoby)  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Schválený rozpočet  
Upravený rozpočet  
Skutočnosť  
21 676  
4 718  
Schválený rozpočet  
Upravený rozpočet  
476 901  
Skutočnosť  
476 901  
Ministerstvo vnútra SR  
24 167  
4 931  
216  
23 942  
4 931  
216  
472 261  
84 944  
4 881  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
93 438  
93 009  
5 291  
Národný bezpečnostný úrad  
187  
5 369  
Tabuľka: 27  
Strana:  
1
Systemizácia profesionálnych vojakov v štátnej službe na rok 2019  
Objem finančných prostriedkov  
na platy profesionálnych vojakov (v tis. eur)  
Počet miest profesionálnych vojakov (osoby)  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Schválený rozpočet  
Upravený rozpočet  
Skutočnosť  
Schválený rozpočet  
216 449  
Upravený rozpočet  
Skutočnosť  
275 389  
Ministerstvo obrany SR  
14 100  
14 100  
13 335  
277 540