Štátna pokladnica  
Tabuľka: 9  
20.3.2020  
Strana: 1  
Kapitálové výdavky za rok 2019  
(v tis. eur)  
710 - Obstarávanie kapitálových  
aktív  
Kapitola štátneho rozpočtu  
700 - Kapitálové výdavky  
720 - Kapitálové transfery  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
3 417  
47  
1 057  
2 438  
357  
6 050  
4 676  
112  
4 000  
3 500  
823 308  
28 000  
16 733  
30 389  
457 174  
44 269  
100 000  
6 744  
10 035  
267 206  
2 831  
265 980  
2 450  
4 590  
1 530  
60  
13 990  
1 929  
12 491  
63 413  
644  
2 611  
3 979  
225  
16 095  
32 707  
610 123  
142 541  
22 589  
108 836  
300 515  
64 836  
158 582  
8 211  
33 900  
182 420  
284 549  
688 417  
3 004  
2 550  
1 629  
60  
409,4  
4 104,3  
1 181,7  
2 601,0  
180,4  
43,2  
3 417  
47  
857  
2 438  
357  
6 050  
4 676  
112  
4 000  
3 500  
823 308  
28 000  
16 733  
30 389  
3 797  
7 394  
100 000  
5 820  
1 115  
8 717  
2 031  
28 876  
2 450  
4 590  
1 530  
60  
13 990  
1 929  
2 028  
12 984  
644  
2 611  
3 961  
225  
16 095  
32 707  
610 123  
118 613  
22 589  
108 750  
6 710  
9 127  
6 106  
7 019  
1 597  
8 184  
8 572  
76 202  
3 004  
2 550  
1 629  
60  
409,4  
4 104,3  
236,6  
532,6  
180,4  
43,2  
0
0
200  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
5 231,5  
0,0  
10 463  
50 429  
0
0
18  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
64,8  
151,1  
0,0  
85,1  
84,7  
200,9  
402,4  
934,5  
74,1  
509,1  
135,0  
358,1  
65,7  
146,5  
158,6  
121,8  
337,8  
68,3  
200,9  
402,4  
934,5  
74,1  
423,6  
135,0  
357,9  
176,7  
123,4  
6,1  
120,6  
143,2  
93,9  
422,1  
263,9  
122,6  
55,6  
23 928  
0
86  
293 805  
55 709  
152 476  
1 192  
32 303  
174 236  
453 377  
36 875  
0
924  
8 920  
258 489  
129,0  
362,1  
67,4  
34 497,1  
258,2  
0,0  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
10 051,2  
258,8  
122,6  
55,6  
800  
237 104  
275 977  
612 215  
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
106,5  
100,0  
82,9  
106,5  
100,0  
82,9  
228  
189  
228  
189  
0
0
80  
416  
75  
1 394  
504  
1 742,5  
121,2  
41,3  
80  
30  
75  
1 394  
218  
1 742,5  
726,7  
41,3  
0
386  
0
0
286  
0
0,0  
74,1  
0,0  
31  
31  
Národný bezpečnostný úrad  
0
0
10 709  
4 690  
78 014  
2 557  
15  
0,0  
0,0  
39,0  
399,5  
250,0  
0
0
10 709  
4 690  
33  
1 218  
15  
0,0  
0,0  
0,0  
190,3  
250,0  
0
0
0
0,0  
0,0  
918,2  
0,0  
0,0  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
8 493  
0
200 180  
640  
191 687  
640  
77 981  
1 339  
0
Kancelária Súdnej rady SR  
6
6
0
S P O L U  
2 288 578  
2 858 949  
124,9  
1 283 010  
1 096 506  
85,5  
1 005 568  
1 762 443  
175,3  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 9  
20.3.2020  
Strana: 2  
Kapitálové výdavky za rok 2019  
(v tis. eur)  
721 - Transfery v rámci verejnej  
správy  
Kapitola štátneho rozpočtu  
721001 - Príspevkovej organizácii  
721002 - Rozpočtovej organizácii  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
531,4  
140,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
74,1  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
9 888  
0,0  
0
0
0
0
42 953  
0,0  
0
36 589  
1 485  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
18  
0,0  
0
0
18  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
23 738  
0,0  
0
76  
12  
0
0
0,0  
0
0
0
0
86  
0,0  
0
0
0
0
134 081  
0,0  
0
27 165  
1 580  
10 145  
27 591  
152 416  
272,0  
0,0  
0
0
1 601  
152 033  
0
0
0
0
553  
0,0  
0
0
0
7 920  
2 570  
27 339  
5 537  
146 281  
345,2  
215,4  
0,0  
4 120  
21 893  
84  
13 257  
0
0
Ministerstvo hospodárstva SR  
60  
0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
2 598  
196 704  
600 073  
305,1  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
386  
0
0
286  
0
0,0  
74,1  
0,0  
0
386  
0
0
286  
0
0
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
0
0
0
0,0  
0,0  
1 019,1  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
102  
0
0
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
5 493  
0
55 977  
1 339  
0
332  
1 339  
0
Kancelária Súdnej rady SR  
0
0,0  
0
S P O L U  
223 218  
1 228 156  
550,2  
4 566  
254 655  
5 577,2  
0
5 795  
0,0  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 9  
20.3.2020  
Strana: 3  
Kapitálové výdavky za rok 2019  
(v tis. eur)  
Kapitola štátneho rozpočtu  
721003 - Verejnej vysokej škole  
721006 - Obci  
721007 - Vyššiemu územnému celku  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
288,1  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
513,1  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
929,9  
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
3,1  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 550  
0
338  
0
0
0
4 828  
0
51  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 650  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86  
0
0
0
4 949  
0
95 490  
0
2 592  
8 195  
0
23 609  
450  
0
2 309  
1 500  
0
46  
0
300  
0
0
0
0
194  
0
359  
0
0
0
553  
0
43  
Ministerstvo hospodárstva SR  
0
0
0
2 389  
0
0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
429  
0
83 197  
0
46 729  
0
0
0
33 305  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
0
0
0
0
0
0
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
0
0
0
0
2 650  
0
0
5 390  
0
0
0
0
0
0
0
2 652  
0
50 120  
0
0
Kancelária Súdnej rady SR  
0
0
0
S P O L U  
8 195  
31 937  
389,7  
5 840  
305 671  
5 234,1  
1 500  
52 810  
3520,7  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 9  
20.3.2020  
Strana: 4  
Kapitálové výdavky za rok 2019  
(v tis. eur)  
721009 - Ostatným subjektom  
verejnej správy  
722 - Transfery jednotlivcom a  
neziskovým právnickým osobám  
723 - Transfery nefinančným  
subjektom  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
127,6  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
117,5  
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200  
0
575  
1 137  
287,5  
0,0  
0
0
0
0,0  
0,0  
6 339  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
190  
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
2 305  
0
153  
25 820  
0,0  
97,0  
0,0  
453 377  
159 571  
2 298  
35,2  
2298,0  
0,0  
26  
83  
26 630  
100  
0
0
24  
36  
0
0
924  
1 000  
639  
4 785  
250  
10 191  
69,2  
478,5  
0,0  
0,0  
16,3  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
179  
168 449  
116 497  
0,0  
0,0  
65,8  
14562,1  
1403,0  
0,0  
3 800  
4 850  
Ministerstvo hospodárstva SR  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103  
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121  
0
0
0
0
255 919  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
800  
400  
0
0
0
0
0
0
40 000  
6 530  
5 612  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
0
0
0
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
3 000  
0
0
6 589  
0
0,0  
219,6  
0,0  
15 415  
0
0
Kancelária Súdnej rady SR  
0
0
0,0  
S P O L U  
3 903  
7 391  
189,4  
68 754  
65 709  
95,6  
713 596  
465 570  
65,2  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 9  
20.3.2020  
Strana: 5  
Kapitálové výdavky za rok 2019  
(v tis. eur)  
Kapitola štátneho rozpočtu  
725 - Transfery do zahraničia  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
0
0
0
0
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
3 008  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
0
3 008  
0,0