NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
NÁVRH
na doplnenie alebo zmenu návrhu programu
..... schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
(§ 24 ods. 1 rokovacieho poriadku)
Meno a priezvisko poslanca:
Znenie návrhu:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.............................................................
podpis