NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
..... schôdza Národnej rady Slovenskej republiky
PROCEDURÁLNY NÁVRH
(§ 34 ods. 2 rokovacieho poriadku)
Meno a priezvisko poslanca:
Znenie návrhu:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.............................................................
podpis