Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
7. schôdza výboru
K číslu: CRD-953/2020
20
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
zo 7. mája 2020
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95a) v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
A. schvaľuje
spoločnú správu výborov NR SR o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95a);
B. poveruje
spoločného spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kollára, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov.
Jozef Pročko, v. r.Kristián Čekovský, v. r.
overovateľ výborupredseda výboru