VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-9560/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
95
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
__________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava máj 2020