VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_________________________________________________________________________
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republikyČíslo: ÚV-7931/2020
65
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2020