NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-453/2020
25
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. marca 2020
k návrhu na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 26)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 2 ods. 3 písm. b) a § 60 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
na návrh poslancov členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republikyza hnutie OĽANO, za hnutie SME RODINA, za stranu SaS, za stranu ZA ĽUDÍ a za stranu SMER-SD
z v o l i l a
poslanca Sebastiána Kozareca(OĽANO)
poslanca Vladimíra Zajačika(OĽANO)
poslankyňu Alexandru Pivkovú (ZA ĽUDÍ)
za členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
poslanca Tomáša Lehotského (ZA ĽUDÍ)
poslankyňu Ľubicu Laššákovú (SMER-SD)
za členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií
poslankyňu Evu Hudecovú(SME RODINA)
poslanca Miroslava Žiaka(SaS)
za členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
poslanca Marka Hattasa(ZA ĽUDÍ)
za náhradného člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za poslanca Tomáša Valáška
2
poslanca Radovana Marcinčina(OĽANO)
za člena Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
poslanca Juraja Gyimesiho(OĽANO)
poslanca Jozefa Hlinku (SME RODINA)
poslanca Ladislava Kamenického(SMER-SD)
za členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
poslanca Rastislava Jíleka(OĽANO)
poslanca Vojtecha Tótha(OĽANO)
poslanca Radovana Kazdu(SaS)
poslanca Marka Antala(ZA ĽUDÍ)
poslanca Petra Žigu(SMER-SD)
za členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
poslanca Vladimíra Zajačika(OĽANO)
poslankyňu Alexandru Pivkovú (ZA ĽUDÍ)
za členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
poslanca Jána Richtera(SMER-SD)
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
poslanca Marka Šefčíka(OĽANO)
poslanca Richarda Rašiho(SMER-SD)
za členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
poslanca Sebastiána Kozareca(OĽANO)
poslankyňu Denisu Sakovú(SMER-SD)
za členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
poslanca Rastislava Jíleka(OĽANO)
poslanca Richarda Nemca(OĽANO)
poslanca Milana Laurenčíka(SaS)
poslanca Petra Pellegriniho(SMER-SD)
za členov Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
poslanca Marka Šefčíka(OĽANO)
poslanca Radovana Slobodu(SaS)
poslankyňu Vieru Leščákovú(ZA ĽUDÍ)
za členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
poslanca Romana Foltina(SaS)
poslankyňu Ľubicu Laššákovú(SMER-SD)
za členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
poslanca Petra Cseha(OĽANO)
poslanca Juraja Gyimesiho(OĽANO)
poslankyňu Evu Hudecovú(SME RODINA)
za členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
3
poslanca Jozefa Hlinku(SME RODINA)
poslanca Milana Laurenčíka (SaS)
za členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu
poslanca Dušana Muňka(SMER-SD)
za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby
poslanca Juraja Gyimesiho(OĽANO)
poslanca Richarda Nemca(OĽANO)
poslanca Radovana Slobodu (SaS)
za členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva
poslankyňu Vieru Leščákovú(ZA ĽUDÍ)
za overovateľku Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Zita P l e š t i n s k á v. r.
Róbert P u c i v. r.