Stručný prehľad
o činnosti NR SR
VII. volebné obdobie
(2016 - 2020)
Bratislava apríl 2020
Zloženie NR SR k 6. 3. 2016
na základe výsledkov volieb do NR SR,
konaných 5. 3. 2016
Politický subjekt
Výsledky volieb
v %
Počet poslancov v NR SR
Podiel
v NR SR
v %
SMER – SD
28,28
49
32,67
SaS
12,10
21
14,00
OĽANO
11,02
19
12,67
SNS
8,64
15
10
ĽS Naše Slovensko
8,04
14
9,33
SME RODINA
6,62
11
7,33
MOST – HÍD
6,50
11
7,33
SIEŤ
5,60
10
6,67
S p o l u
-
150
-
Kluby poslancov NR SR
Počet poslancov
v poslaneckom klube
Poslanecký
klub
na začiatku vol. obd.
k 29. 2. 2020
Predseda
Martin Glváč
SMER – SD
49
48
Robert Fico
(od 2. 5. 2018)
Martin Poliačik
Natália Blahová
(od 11. 4. 2016)
Martin Klus
(od 11. 10. 2019)
SaS
21
11
Milan Laurenčík
(od 24. 10. 2019)
Richard Vašečka
Veronika Remišová
(od 2. 3. 2018)
OĽANO
19
10
Eduard Heger
(od 15. 7. 2019)
SNS
15
16
Tibor Bernaťák
ĽS Naše Slovensko
14
10
Marian Kotleba
SME RODINA
11
9
Boris Kollár
Gábor Gál
MOST – HÍD
10
10
Tibor Bastrnák
(od 23. 3. 2018)
Poslanci, kt. nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu
11
36
-
S p o l u
150
150
na ustanovujúcej schôdzi 23. 3. 2016 bolo utvorených 7 poslaneckých klubov, 11 poslanci sa nestali členmi poslaneckého klubu
3 poslanci prestali byť členmi Klubu poslancov NR SR za SME RODINA – 7. 6. 2016
5 poslancov zvolených za stranu SIEŤ, ktorí neboli členmi poslaneckého klubu, sa stali členmi Klubu poslancov NR SR za MOST-HÍD – 18. 8. 2016
2 poslanci vystúpili z Klubu poslancov NR SR za OĽANO 28. 2. 2017
1 poslanec vystúpil z Klubu poslancov NR SR za SaS 1. 3. 2017, 1 poslanec vystúpil z klubu k 1. 1. 2018 a 1 poslankyňa sa stala členkou klubu 18. 6. 2018
1 poslanec vystúpil z Klubu poslancov NR SR za OĽANO 15. 2. 2018
1 poslanec vystúpil z Klubu poslancov NR SR za MOST-HÍD 2. 3. 2018
1 poslankyňa vystúpila z Klubu poslancov NR SR za MOST-HÍD 21. 9. 2018
1 poslanec vystúpil z Klubu poslancov NR SR za SMER-SD 25. 10. 2018
1 poslanec vystúpil z Klubu poslancov NR SR za ĽS Naše Slovensko – 6. 11. 2018
1 poslanec vystúpil z Klubu poslancov NR SR za OĽANO 12. 6. 2019
5 poslancov vystúpilo z Klubu poslancov NR SR za OĽANO 18. 6. 2019
1 poslanec sa stal členom Klubu poslancov NR SR zaSME RODINA 1. 9. 2019
1 poslanec sa nestal členom Klubu poslancov NR SR za ĽS Naše Slovensko – 6. 9. 2019 (po nastúpení na zaniknutý mandát poslanca)
1 poslanec vystúpil z Klubu poslancov NR SR za MOST-HÍD13. 9. 2019
1 poslankyňa vystúpila z Klubu poslancov NR SR za MOST-HÍD 16. 9. 2019
1 poslanec vystúpil z Klubu poslancov NR SR za ĽS Naše Slovensko – 4. 10. 2019
2 poslanci vystúpili z Klubu poslancov NR SR za SaS – 15. 10. 2019
6 poslancov vystúpilo z Klubu poslancov NR SR za SaS – 16. 10. 2019
1 poslanec vystúpil z Klubu poslancov NR SR za SaS – 18. 10. 2019
1 poslanec vystúpil z Klubu poslancov NR SR za MOST-HÍD1. 11. 2019
1 poslankyňa sa stala členkou Klubu poslancov NR SR za SNS - 25. 11. 2019
1 poslankyňa vystúpila z Klubu poslancov NR SR za ĽS Naše Slovensko – 28. 11. 2019
Schôdze NR SR
Rok
Počet schôdzí
Počet dní zasadnutia NR SR
Počet prijatých uznesení
2016
11
57
401
2017
14+1*
64+1*
601
2018
14
63
574
2019
17+1*
67+1*
727
2020
2
7
8
Spolu
58+2*
258+2*
2 311
* - slávnostné schôdze
Schôdze NR SR zvolané na základe žiadostí skupiny poslancov podľa § 17 ods. 2
zákona o rokovacom poriadku NR SR
Č. sch./
dátum
Žiadosť
poslancov
Poslanecký
klub
Zameranie schôdze
5.
7. 6. 2016
33
poslancov
SaS
OĽANO
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Robertovi KALIŇÁKOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra SR
7.
30. 6.- 23. 9. 2016
44
poslancov
OĽANO
SaS
SME RODINA
Poslanec, kt. nie je členom posl. klubu
- vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR Robertovi KALIŇÁKOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra SR
8.
6. - 7. 7. 2016
34
poslancov
SaS
OĽANO
Poslanec, kt. nie je členom posl. klubu
- vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Robertovi FICOVI
13.
14. - 17. 2. 2017
42
poslancov
OĽANO
SaS
SME RODINA
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Robertovi FICOVI
Č. sch./
dátum
Žiadosť
poslancov
Poslanecký
klub
Zameranie schôdze
15.
6. - 7. 4. 2017
50
poslancov
SaS
OĽANO
SME RODINA
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Jánovi RICHTEROVI, poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16.
4. 5. 2017
34
poslancov
OĽANO
SaS
SME RODINA
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- odvolanie Andreja DANKA z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
(neschválený program)
20.
7. 9. 2017
33
poslancov
SaS
OĽANO
SME RODINA
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Jánovi RICHTEROVI, poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
18. 10. 2017
46
poslancov
OĽANO
SaS
SME RODINA
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- návrh na prijatie uznesenia NR SR k ďalšiemu postupu vlády SR a vyvodeniu zodpovednosti vo veci predražených právnych služieb, ktoré má štátna akciová spoločnosť MH Manažment,a. s. vyplatiť advokátskej kancelárii JUDr. Radomíra Bžána ako odmenu za spor so spoločnosťou Enel o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (tlač 735)
24.
5.- 6. 12. 2017
35
poslancov
SaS
OĽANO
SME RODINA
- vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR Robertovi KALIŇÁKOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra SR
27.
9. 2. 2018
33
poslancov
OĽANO
SaS
SME RODINA
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
Návrh skupiny poslancovNR SR na prijatie uzneseniaNR SR k dlhodobému plánu a aktuálnemu stavu modernizácie Ozbrojených síl SR (tlač 856)
29.
19. 3. 2018
34
poslancov
SaS
OĽANO
SME RODINA
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Robertovi FICOVI
(zrušená – rozh. predseduNR SR č. 943 zo 16.3.2018)
Č. sch./
dátum
Žiadosť
poslancov
Poslanecký
klub
Zameranie schôdze
32.
24. 5. 2018
44
poslancov
SaS
OĽANO
SME RODINA
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriele MATEČNEJ
36.
6. 11. 2018
39
poslancov
SaS
OĽANO
SME RODINA
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- odvolanie Andreja DANKA z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
(neschválený program)
37.
21. 11. 2018
32
poslancov
SaS
OĽANO
SME RODINA
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- odvolanie Andreja DANKA z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
41.
30. 1. 2019
33
poslancov
SaS
OĽANO
SME RODINA
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- odvolanie Andreja DANKA z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
(neschválený program)
42.
18. 2. 2019
38
poslancov
SaS
OĽANO
SME RODINA
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členke vlády SR Martine LUBYOVEJ, poverenej riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
44.
4. – 5. 4. 2019
30
poslancov
SaS
OĽANO
SME RODINA
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR povereného riadením Ministerstva dopravy a výstavby SR Árpádovi ÉRSEKOVI
48.
6. 9. 2019
32 poslancov
OĽANO
SaS
SME RODINA
- vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Petrovi PELLEGRINIMU
(NR SR nebola uznášaniaschopná, bod zaradený do programu 49. schôdze, bod vypustený z programu 49. schôdze – 10 poslancov vzalo späť svoj podpis)
50.
13. 9. a 17. 9. 2019
30
poslancov
OĽANO
SaS
SME RODINA
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Petrovi PELLEGRINIMU
Č. sch./
dátum
Žiadosť
poslancov
Poslanecký
klub
Zameranie schôdze
52.
29. 10. 2019
32 poslancov
OĽANO
SaS
SME RODINA
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- odvolanie Martina GLVÁČAz funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky
(neschválený program)
54.
4. 12. 2019
50 poslancov
OĽANO
SaS
SME RODINA
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- prerokovanie 64 poslaneckých návrhov zákonov a iných materiálov, ktoré boli vypustené z návrhu programu 53. schôdze NR SR
-(neschválený program)
55.
4. 12. 2019
43 poslancov
SMER - SD
- Návrh na prijatie uznesenia NR SR k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1826) (neschválený program)
56.
5. 12. 2019
37 poslancov
SMER - SD
- Návrh na prijatie uznesenia NR SR k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829) (hlasovanie na 57. schôdzi – pri hlasovaní o uznesení Národná rada SR nebola uznášaniaschopná)
58.
18.-26. 2. 2020
45 poslancov
SMER - SD SNS
- Tlače: 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841 a 1842
Slávnostné schôdze NR SR
Dátum
Zameranie slávnostnej schôdze
1. 9. 2017
Pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR
15. 6. 2019
Inaugurácia prezidentky SR
Prehľad prijatých medzinárodných zmlúv (dohôd)
Kontrolná činnosť NR SR
Počet prerokovaných správ, informácií a iných materiálov
155
Prerokované petície občanov, ktoré podpísalo
viac ako 100 000 občanov SR v NR SR
Názov
Uznesenie
NR SR
Petícia občanov SR podaná NR SR 14. dec. 2015s požiadavkami osobnej hmotnej zodpovednosti funkcionárov vo verejnej správe a vylúčenie schránkových firiem z obchodovania so štátom (tlač 18)
z 22. 6. 2016
č. 146
Petícia občanov SR podaná NR SR 6. febr. 2018, aby zmenou zákona o sociálnom poisteníč. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predp. stanovila maximálny vek pre odchod do starobného dôchodku na 64 rokov a vytvorila zákonné možnosti pre skorší odchod do starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodku (tlač 898)
z 13. 3. 2018
č. 1098
Vyhlásenia a deklarácie NR SR
Názov
Uznesenie
NR SR
Deklaráci
a NR SR o amnestiách z roku 1998
zo 6. 12. 2016
č. 377
Deklaráci
a NR SR o nevyhnutnosti podpory obrany SR
zo 16. 5. 2017
č. 644
Vyhlásenie NR SR k eskalácii extrémizmu a násilným prejavom v spoločnosti
z 20. 6. 2018
č. 1273
Počet prijatých medzinárodných zmlúv (dohôd)
58
Uznesenia k aktuálnym témam
Názov
Uznesenie
NR SR
-o zrušení článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády SR z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády SR zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta SR v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417
z 5. 4. 2017
č. 570
-k pracovnej definícii antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatej jej 31 účastníckymi štátmi (vrátane Slovenskej republiky) dňa26. mája 2016 v Bukurešti
z 28. 11. 2018
č. 1490
-k dokumentu OSN Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii
z 29. 11. 2018
č. 1492
-k aktuálnemu vývoju vo vzťahoch členských štátov EÚ Maďarska a Poľskej republiky s inštitúciami EÚ
z 1. 2. 2019
č. 1607
-k procesu ratifikácie Dohovoru rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou
z 29. 3. 2019
č. 1697
-k ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete
z 10. 9. 2019
č. 1976
-k procesu pristúpenia Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor)
z 28. 11. 2019
č. 2261
Legislatívna činnosť NR SR
Počet predložených návrhov zákonov
Rok
celkom
vládou SR
poslancami NR SR
výbormi NR SR
2016
(1. – 11. sch.)
239
64
175
-
2017
(12. – 25. sch.)
339
96
243
-
2018
(26. – 39. sch.)
331
86
245
-
2019
(40. – 56. sch.)
450
106
342
2
2020
(57. – 58. sch.)
3
3
-
-
S p o l u
1 362
355
1 005
2
Počet schválených návrhov zákonov
Rok
celkom
predložených vládou SR
predložených poslancami NR SR
predložených výbormi NR SR
Z toho počet schválených zákonov
v skrátenom legislatívnom konaní
2016
(1. – 11. sch.)
56
51
5
-
7
2017
(12. – 25. sch.)
107
83
24
-
4+2*
2018
(26. – 39. sch.)
119
87
32
-
3
2019
(40. – 56. sch.)
165
97
66
2
11
2020
(57. – 58. sch.)
1
1
-
-
1
S p o l u
448
319
127
2
26+2*
* - počet zákonov prerokovaných v SLK, kt. prezident/ka vrátil/a na
opätovné prerokovanie NR SR
Počet neschválených návrhov zákonov
Počet NZ
Rok
celkom
predložených vládou SR
predložených poslancami NR SR
predložených výbormi NR SR
vzatých späť
neprerokovaných
2016
(1. – 11. sch.)
142
-
142
-
12
-
2017
(12. – 25. sch.)
203
-
203
-
15
-
2018
(26. – 39. sch.)
182
1
181
-
24
2
2019
(40. – 56. sch.)
208
7
201
-
21
62
2020
(57. – 58. sch.)
1
1
-
-
5
1
S p o l u
736
9
727
-
77
65
Počet zákonov vrátených prezidentom/prezidentkou SR
vládne
poslanecké
Rok
celkom
schv.
neschv.
schv.
neschv.
2016
(1. – 11. sch.)
1
-
-
1
-
2017
(12. – 25. sch.)
12
5
-
6
1
2018
(26. – 39. sch.)
11
8
-
3
-
2019
(40. – 56. sch.)
11
5
1
5
-
2020
(57. – 58. sch.)
1
-
1
-
-
S p o l u
36
18
2
15
1
Počet schválených zákonov podľa navrhovateľov
Zákon podal
Počet schválených zákonov
Predseda vlády SR
9
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
11
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
27
Ministerstvo financií SR
52
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zálež. SR
1
Ministerstvo obrany SR
9
Ministerstvo vnútra SR
15
Ministerstvo spravodlivosti SR
35
Ministerstvo hospodárstva SR
17
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14
Ministerstvo zdravotníctva SR
27
Ministerstvo kultúry SR
7
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13
Ministerstvo životného prostredia SR
28
Úrad vlády SR
6
Národný bezpečnostný úrad
2
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
9
Úrad jadrového dozoru SR
1
Úradu priemyselného vlastníctva SR
2
Úrad na ochranu osobných údajov SR
1
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
1
Úrad pre verejné obstarávanie
1
Štatistický úrad SR
1
Generálna prokuratúra SR
1
Správa štátnych hmotných rezerv SR
1
S p o l u
319
Hodina otázok
Prehľad o počte položených otázok podľa poslaneckých klubov
(VII. volebné obdobie)
Poslanecký klub
Počet položených otázok
SMER – SD
1 017
SaS
788
OĽANO
577
SNS
26
ĽS Naše Slovensko
43
SME RODINA
21
MOST – HÍD
48
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
440
S p o l u
2 960
Počet
Adresovanie
otázok
položených otázok
zodpovedaných otázok
Predseda vlády SR
1 285
146
Členovia vlády SR
1 675
448
S p o l u
2 960
594
Počet položených otázok podľa poslaneckých klubov
v VII. volebnom období
H o d i n a o t á z o k
Predseda vlády a členovia vlády SR
Počet
položených
otázok
P. Pellegrini, predseda vlády SR (od 22. 3. 2018)
625
R. Fico, predseda vlády SR (do 22. 3. 2018)
660
R. Raši, podpr. vl. SR pre investície a informatizáciu (od 22. 3. 2018)
44
P. Pellegrini, podpr. vl. SR pre investície a informatiz. (do 22. 3. 2018)
33
D. Saková, ministerka vnútra SR (od 26. 4. 2018)
120
P. Pellegrini, predseda vlády SR poverený riadením Ministerstva vnútra SR (17. – 26. 4. 2018)
-
T. Drucker, minister vnútra SR (22. 3. – 17. 4. 2018)
-
R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR (do 22. 3. 2018)
40
G. Gál, minister spravodlivosti SR (od 22. 3. 2018)
29
L. Žitňanská, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR (do 22. 3. 2018)
15
L. Kamenický, minister financií SR od 7. 5. 2019
13
P. Kažimír, min. financií SR, od 22. 3. 2018 podpreds. vl. SR do 1. 4. 2019
89
M. Lajčák, min. zahran. vecí a európskych záležitostí SR
113
P. Žiga, minister hospodárstva SR
24
Á. Érsek, minister dopravy a výstavby SR (od 31. 8. 2016)
232
R. Brecely, min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR (do 30. 8. 2016)
13
G. Matečná, podpreds. vlády a minist. pôdohosp. a rozv. vidieka SR
75
P. Gajdoš, minister obrany SR
63
J. Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
204
L. Sólymos, min. živ. prostredia SR, od 22. 3. 2018 podpreds. vl. SR
68
M. Lubyová, min. školstva, vedy, výsk. a športu SR (od 13. 9. 2017)
105
G. Matečná, podpreds. vlády a minist. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverená riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (1. – 12. 9. 2017)
3
P. Plavčan, min. školstva, vedy, výsk. a športu SR (do 31. 8. 2017)
89
L. Laššáková, ministerka kultúry SR (od 22. 3. 2018)
53
P. Pellegrini, podpr. vl. SR pre investície a informatiz. poverený riadením Ministerstva kultúry SR ( 7. – 22. 3. 2018)
-
M. Maďarič, minister kultúry SR (do 7. 3. 2018)
46
A. Kalavská, ministerka zdravotníctva SR (22. 3. 2018 – 19. 12. 2019)
62
T. Drucker, minister zdravotníctva SR (do 22. 3. 2018)
116
J. Čižnár, generálny prokurátor SR (od 17. 7.2013)
21
K. Mitrík, predseda NKÚ SR (od 21. 5. 2015)
5
S p o l u
2 960
Interpelácie
Prehľad o počte podaných interpelácií podľa poslaneckých klubov
(VII. volebné obdobie)
Poslanecký klub
Počet podaných interpelácií členom vlády
SMER – SD
20
SaS
223
OĽANO
132
SNS
7
ĽS Naše Slovensko
74
SME RODINA
32
MOST – HÍD
23
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
198
S p o l u
709
Počet podaných interpelácií podľa poslaneckých klubov
v VII. volebnom období
I n t e r p e l á c i e
Predseda vlády a členovia vlády SR
Počet
podaných
interpelácií
P. Pellegrini, predseda vlády SR (od 22. 3. 2018)
17
R. Fico, predseda vlády SR (do 22. 3. 2018)
19
R. Raši, podpr. vl. SR pre investície a informatizáciu (od 22. 3. 2018)
4
P. Pellegrini, podpr. vl. SR pre investície a informatiz. (do 22. 3. 2018)
4
D. Saková, ministerka vnútra SR (od 26. 4. 2018)
39
P. Pellegrini, predseda vlády SR poverený riadením Ministerstva vnútra SR ( 17. – 26. 4. 2018)
1
T. Drucker, minister vnútra SR (22. 3. – 17. 4. 2018)
-
R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR (do 22. 3. 2018)
52
G. Gál, minister spravodlivosti SR (od 22. 3. 2018)
11
L. Žitňanská, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR (do 22. 3. 2018)
20
L. Kamenický, minister financií SR od 7. 5. 2019
3
P. Kažimír, minister financií SR (do 1. 4. 2019)
27
M. Lajčák, min. zahran. vecí a európskych záležitostí SR
34
P. Žiga, minister hospodárstva SR
23
Á. Érsek, minister dopravy a výstavby SR (od 31. 8. 2016)
98
R. Brecely, min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR (do 30. 8. 2016)
16
G. Matečná, podpreds. vlády a minist. pôdohosp. a rozv. vidieka SR
35
P. Gajdoš, minister obrany SR
27
J. Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
41
L. Sólymos, minister životného prostredia SR
46
M. Lubyová, min. školstva, vedy, výsk. a športu SR (od 13. 9. 2017)
60
G. Matečná, podpreds. vlády a minist. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverená riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (1. – 12. 9. 2017)
2
P. Plavčan, min. školstva, vedy, výsk. a športu SR (do 31. 8. 2017)
37
L. Laššáková, ministerka kultúry SR (od 22. 3. 2018)
15
M. Maďarič, minister kultúry SR (do 7. 3. 2018)
12
P. Pellegrini, pr. vl. SR poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR (od 16. 12. 219)
1
A. Kalavská, minist. zdravotníctva SR (22. 3. 2018 – 16. 12. 2019)
16
T. Drucker, minister zdravotníctva SR (do 22. 3. 2018)
42
Iné ústredné orgány
7
S p o l u
709
Výbory NR SR a ich zloženie
P. č.
Výbor
Predseda
výboru
Počet
členov
Koalícia
Opozícia
1.
MIV
J. Blanár
15
9
6
2.
VNF
V. Sloboda
15
9
6
3.
VEZ
Ľ. Blaha
15
9
6
4.
ÚPV
R. Madej
13
7
6
5.
VFR
R. Puci
11
6
5
6.
VHZ
J. Kiššová
13
7
6
7.
VPŽP
P. Antal
13
7
6
8.
VVSRR
B. Kollár
13
7
6
9.
VSV
A. Zvarová Bašistová
13
7
6
10.
VZD
Š. Zelník
11
6
5
11.
VOB
A. Hrnko
11
6
5
12.
ZV
K. Cséfalvayová
13
6
7
13.
VVMŠ
Ľ. Petrák
13
7
6
14.
VKM
D. Jarjabek
13
7
6
15.
VLPNM
-
12
6
6
16.
OKVNBÚ
M. Laurenčík
13
7
6
17.
OKVSIS
G. Grendel
13
7
6
18.
OKVVS
E. Heger
13
7
6
19.
VPRNBÚ
M. Krajniak
11
7
4
Skratky výborov:
MIV– Mandátový a imunitný výbor NR SR
VNF– Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
VEZ– Výbor NR SR pre európske záležitosti
ÚPV– Ústavnoprávny výbor NR SR
VFR– Výbor NR SR pre financie a rozpočet
VHZ– Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
VPŽP– Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a živ. prostredie
VVSRR– Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
VSV– Výbor NR SR pre sociálne veci
VZD– Výbor NR SR pre zdravotníctvo
VOB– Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
ZV– Zahraničný výbor NR SR
VVMŠ– Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
VKM– Výbor NR SR pre kultúru a médiá
VLPNM– Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
OKVNBÚ – Osobitný kontr. výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ
OKVSIS– Osobitný kontr. výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS
OKVVS– Osob. kontr. výbor NR SR na kontrolu činnosti Voj. spr.
VPRNBÚ– Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
Prehľad činnosti výborov NR SR
Uznesenia
Výbor
Počet schôdzí
Počet rokov. dní
prijaté
neprijaté
Z
MZ
S
ÚPV
123
132
820
64
510 (70)
45 (4)
8 (8)
VFR
88
82
545
17
149 (97)
-
26 (26)
VHZ
96
96
414
101
172 (88)
52 (13)
13 (2)
VPŽP
77
78
313
28
86 (64)
7 (6)
12 (12)
VVSRR
72
72
259
23
83 (31)
2 (2)
4 (0)
VSV
65
66
228
28
84 (64)
3 (3)
34 (18)
VZD
65
69
193
33
49 (30)
-
3 (0)
VOB
87
88
208
47
43 (27)
18 (13)
15 (6)
ZV
68
68
123
22
6 (1)
10 (7)
7 (0)
VVMŠ
69
70
278
19
43 (30)
1 (1)
1 (0)
VKM
62
63
197
12
24 (21)
4 (1)
47 (47)
VLPNM
65
63
152
14
31 (4)
-
33 (16)
Vysvetlivky:
Zprerokované návrhy zákonov
S – prerokované správy
MZprerokované medzinárodné zmluvy
( ) – z toho gestor
Výbor
Počet schôdzí
Počet rokovacích dní
Počet prijatých uznesení
Počet neprijatých uznesení
Návrhy stanovísk SR
Návrhy právne záväzných aktov a iných aktov ES a EÚ
Žiadosti o návrh stanoviska k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov ES a EÚ od ostatných výborov podľa § 58a
VEZ
74
74
208
-
699
2 570
170
Výbor
Počet schôdzí
Počet rokovacích dní
Počet prijatých uznes. výboru
Počet neprijat. uznes. výboru
Počet prerok. materiálov
Počet prerok. vlastných materiálov
Počet prerok. správ a informácií
MIV
29
30
42
-
40
1
-
VNF
33
35
382
23
188
81
-
OKVSIS
32
35
98
-
-
-
78
OKVVS
29
32
80
-
-
-
64
OKVNBÚ
24
24
69
-
-
-
51
VPRNBÚ
22
22
77
-
-
-
-
H I S T Ó R I A
legislatívnej činnosti NR SR
I. volebné obdobie, 1994 - 1998
1. – 52. schôdza
Všetky schválené zákony
313
VNZ
PNZ
SLK
258
55
46
Ústavné zákony
18
schválené
neschválené
4
14
Zákony vrátené prezidentom
32
schválené
neschválené
neprerokované
28
3
1
II. volebné obdobie, 1998 - 2002
1. – 63. schôdza
Všetky schválené zákony
532
VNZ
PNZ
SLK
406
126
104
Ústavné zákony
24
schválené
neschválené
3
21
Zákony vrátené prezidentom
72
schválené
neschválené
neprerokované
52
19
1
III. volebné obdobie, 2002 - 2006
1. – 62. schôdza
Všetky schválené zákony
550
VNZ
PNZ
SLK
458
92
36
Ústavné zákony
35
schválené
neschválené
neprerokované
14
18
3
Zákony vrátené prezidentom
60
schválené
neschválené
neprerokované
52
6
2
IV. volebné obdobie, 2006 - 2010
1. – 53. schôdza
Všetky schválené zákony
530
VNZ
PNZ
SLK
442
88
52
Ústavné zákony
34
schválené
neschválené
neprerokované
1
33
-
Zákony vrátené prezidentom
28
schválené
neschválené
neprerokované
19
9
-
V. volebné obdobie, 2010 - 2012
1. – 29. schôdza
Všetky schválené zákony
208
VNZ
PNZ
SLK
178
30
25
Ústavné zákony
11
schválené
neschválené
vzaté späť
3
6
2
Zákony vrátené prezidentom
29
schválené
neschválené
neprerokované
27
2
-
VI. volebné obdobie, 2012 - 2016
1. – 61. schôdza
Všetky schválené zákony
455
VNZ
PNZ
SLK
382
69
4
Ústavné zákony
59
schválené
neschválené
vzaté späť
5
42
12
Zákony vrátené prezidentom
28
schválené
neschválené
neprerokované
27
1
-
VNZ - vládny návrh zákona
PNZ - poslanecký návrh zákona
SLK - skrátené legislatívne konanie
H I S T Ó R I A
prerokovaných petícií občanov, ktoré podpísalo
viac ako 100 000 občanov SR v NR SR
I. volebné obdobie, 1994 – 1998
Petícia občanov za spravodlivý volebný zákon, za priamu voľbu prezidenta a za zamedzenie ústavnej krízy
Rok 1998
podaná 15. 6. 1998; uznesenie NR SR z 8. 7.1998 č.1173
II. volebné obdobie, 1998 – 2002
Petícia občanov za zmenu § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat (tlač 306)
Rok 1999
podaná 6. 7. 1990; uznesenie NR SR z 1. 10. 1999 č. 477
Petícia občanov za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi školami na podporu otvoreného listu Konferencie biskupov Slovenska ministrovi školstva Slovenskej republiky z 22. novembra 1999 (tlač 640)
Rok 2000
podaná 9. 5. 2000; uznesenie NR SR z 20. 6. 2000 č. 952
III. volebné obdobie, 2002 – 2006
Petícia poľnohospodárov a potravinárov Slovenska na podporu ich požiadaviek na programové zameranie a vykonávanie štátnej agrárnej politiky (tlač 217)
Rok 2003
podaná 8. 4. 2003; uznesenie NR SR z 25. 4. 2003 č. 273
Petícia proti návrhu novely Zákonníka práce, týkajúcej sa zníženia ochrany zamestnaneckých práv (tlač 272)
Rok 2003
podaná 20. 5. 2003; uznesenie NR SR z 26. 6. 2003 č. 352
IV. volebné obdobie, 2006 – 2010
Petícia občanov SR za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva (tlač 457)
podaná 12. 9. 2007; uznesenie NR SR z 29. 10. 2007 č. 616
Petícia občanov SR za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia (tlač 477)
Rok 2007
podaná 23. 10. 2007; uznesenie NR SR z 12. 12. 2007 č. 699
Petícia občanov SR za prijatie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o výhrade vo svedomí (tlač 597)
Rok 2008
podaná 20. 3. 2008; uznesenie NR SR z 21. 5. 2008 č. 864
Petícia občanov SR Stop uránu na Slovensku (tlač 1234)
Rok 2009
podaná 23. 9. 2009; uznesenie NR SR z 10. 12. 2009 č. 1847
V. volebné obdobie, 2010 – 2012
Petícia proti výstavbe megakasína na Slovensku (tlač 132)
podaná 7. 9. 2010; uznesenie NR SR z 5. 11. 2010 č. 173
Petícia proti diskriminácii slovenského piva (tlač 176)
Rok 2010
podaná 19. 10. 2010; uznesenie NR SR z 15. 12. 2010 č. 264
Petícia proti zásahom do systému doplnkového dôchodkového sporenia (tlač 192)
podaná 29. 11. 2010; uznesenie NR SR z 15. 12. 2010 č. 265
Petícia za zachovanie slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva (tlač 193)
podaná 30. 11 2010; uznesenie NR SR z 15. 12. 2010 č. 266
Petícia vyhlásená Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (tlač 383)
Rok 2011
podaná 17. 5. 2011; uznesenie NR SR z 29. 6. 2011 č. 509
Petícia Jednoty dôchodcov na Slovensku za spravodlivú valorizáciu dôchodkov (tlač 492)
uznesenie NR SR zo 14. 9. 2011 č. 630
VI. volebné obdobie, 2012 – 2016
V VI. volebnom období nebola prerokovaná žiadna petícia.
Stručný prehľad o činnosti NR SR
VII. volebné obdobie
Vydala Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
organizačný odbor
Tlač: rozmnožovňa Kancelárie NR SR
Ôsme vydanie. Interná publikácia.
Bratislava apríl 2020