NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-453/2020
24
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. marca 2020
k návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 25)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v tajnom hlasovaní
z v o l i l a
za podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky
poslanca Milana LAURENČÍKA(SaS)
poslanca Petra PELLEGRINIHO(SMER-SD).
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Zita P l e š t i n s k á v. r.
Róbert P u c i v. r.