NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-453/2020
22
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. marca 2020
k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
b e r i e n a v e d o m i e
A. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že
1) že prezidentka Slovenskej republiky 20. marca 2020 po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky po prijatí demisie vlády Slovenskej republiky vymenovala 21. marca 2020 podľa čl. 102 ods.1 písm. g) a čl. 110 ods.1 a čl. 111 Ústavy Slovenskej republiky
- poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča do funkcie predsedu vlády Slovenskej republiky a
- poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Budaja, Jaroslava Naďa, Eduarda Hegera, Marka Krajčího, Jána Mičovského, Romana Mikulca, Milana Krajniaka, Štefana Holého, Richarda Sulíka, Branislava Gröhlinga, Veroniku Remišovú a Máriu Kolíkovú za členov vlády Slovenskej republiky; vymenovaním za členov vlády Slovenskej republiky podľa čl. 77 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky sa ich mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky neuplatňuje,
2) že prijatím demisie vlády Slovenskej republiky a po vymenovaní novej vlády Slovenskej republiky 21. marca 2020 si začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia Peter Pellegrini, Richard Raši, Denisa Saková, Ján Richter, Peter Žiga, Ladislav Kamenický a Ľubica Laššáková; uplatnením ich mandátu 21. marca 2020 zanikol mandát poslanca za stranu SMER-sociálna demokracia Augustínovi Hambálkovi, Vladimírovi Jánošíkovi, Jánovi Kvorkovi, Zdenkovi Svobodovi, Branislavovi Ondrušovi, Pavlovi Gogovi a Márii Janíkovej, ktorí boli náhradníkmi na neuplatňované mandáty uvedených poslancov,
2
3) že vláda Slovenskej republiky na rokovaní 21. marca 2020 a 23. marca 2020 vymenovala do funkcie štátnych tajomníkov ministerstiev Slovenskej republiky
- poslancov Národnej rady Slovenskej republiky dňom 21. marca 2020 Lukáša Kyselicu, Martina Klusa, Jána Oravca, Karola Galeka, dňom 22. marca 2020 Michala Luciaka a dňom 23. marca 2020 Martina Fecka; vymenovaním za štátnych tajomníkov ministerstiev Slovenskej republiky sa podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov ich mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky neuplatňuje dňom vymenovania;
B. predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojimi rozhodnutiami č. 10 a 11 z 23. marca 2020 podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 10 ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 nasledovne
a) za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých mandát sa neuplatňuje podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky dňom 22. marca nastupujú náhradníci:
za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
namiesto poslanca Igora Matoviča nastupuje náhradník Radovan Marcinčin, narodený28. 4. 1970, bytom Spišská Nová Ves,
namiesto poslanca Jána Budaja nastupuje náhradník Marek Šefčík, narodený 20. 6. 1978, bytom Holíč,
namiesto poslanca Jaroslava Naďa nastupuje náhradník Juraj Gyimesi, narodený24. 8. 1980, bytom Královský Chlmec,
namiesto poslanca Eduarda Hegera nastupuje náhradník Richard Nemec, narodený3. 5. 1972, bytom Bratislava,
namiesto poslanca Marka Krajčího nastupuje náhradník Sebastián Kozarec, narodený20. 8. 1997, bytom Dechtice,
namiesto poslanca Jána Mičovského nastupuje náhradník Vojtech Tóth, narodený7. 11. 1980, bytom Košice,
namiesto poslanca Romana Mikulca nastupuje náhradník Vladimír Zajačik, narodený5. 12. 1948, bytom Rejdová,
za hnutie SME RODINA
namiesto poslanca Milana Krajniaka nastupuje náhradník Jozef Hlinka, narodený14. 6. 1963, bytom Bratislava,
namiesto poslanca Štefana Holého nastupuje náhradníčka Eva Hudecová, narodená16. 8. 1989, bytom Nitra,
za stranu Sloboda a Solidarita
namiesto poslanca Richarda Sulíka nastupuje náhradník Miroslav Žiak, narodený27. 11. 1987, bytom Prievidza,
namiesto poslanca Branislava Grӧhlinga nastupuje náhradník Milan Laurenčík, narodený 23. 9. 1958, bytom Terchová,
za stranu ZA ĽUDÍ
namiesto poslankyne Veroniky Remišovej nastupuje náhradník Marek Antal, narodený12. 8. 1966, bytom Košice,
namiesto poslankyne Márie Kolíkovej nastupuje náhradníčka Alexandra Pivková, narodená 30. 9. 1964, bytom Lučenec,
3
b) za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých mandát poslanca podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje
za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
namiesto poslanca Lukáša Kyselicu nastupuje dňom 22. marca 2020 náhradník Peter Cseh, narodený 6. 7. 1983, bytom Dolný Bar,
namiesto poslanca Martina Fecka nastupuje dňom 24. marca 2020 náhradníkRastislav Jílek, narodený 18. 3. 1977, bytom Trebišov,
za stranu Sloboda a Solidarita
namiesto poslanca Martina Klusa nastupuje dňom 22. marca 2020 náhradník Roman Foltin, narodený 14. 8. 1966, bytom Bratislava,
namiesto poslanca Jána Oravca nastupuje dňom 22. marca 2020 náhradník Radovan Sloboda, narodený 27. 5. 1966, bytom Banská Bystrica,
namiesto poslanca Karola Galeka nastupuje dňom 22. marca 2020 náhradník Radovan Kazda, narodený 9. 2. 1972, bytom Bratislava,
za stranu ZA ĽUDÍ
namiesto poslanca Michala Luciaka nastupuje dňom 23. marca 2020 náhradníčka Viera Leščáková, narodená 14. 6. 1974, bytom Veľký Šariš;
C. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Zita P l e š t i n s k á v. r.
Róbert P u c i v. r.