VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_________________________________________________________________________
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republikyČíslo: ÚV-7147/2020
44
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2020
Milan KrajniakZa bezchybnosť
minister práce, sociálne vecí a rodinyZa MPSVR SR:
Slovenskej republikyMgr. Karin Hertelová
generálna riaditeľka sekcie legislatívy
Za Úrad vlády Slovenskej republiky
Sekcia vládnej legislatívy:
JUDr. Lucia Dúbravská
JUDr. Peter Rohaľ, PhD.
generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_________________________________________________________________________
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republikyČíslo: ÚV-7147/2020
44
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
___________________________________________________________________________
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2020
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony