Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 23. marca 2020
Číslo: CRD-453/2020
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 2. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom
v utorok 24. marca 2020 o 10.00 hodine.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava.
N á v r h p r o g r a m u
1.Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Sľub poslancov
3.Nová voľba predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky a voľba predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 24)
4.Voľba podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 25)
5.Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 26)
Boris K o l l á r v. r.