N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-402/2020
7
N á v r h
na určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Podľa § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republikyu r č i l a, že bude mať
4 podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava marec 2020