N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y  
___________________________________________________________________  
VIII. volebné obdobie  
Číslo: CRD-402/2020  
12  
N á v r h  
na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
európske záležitosti a voľbu náhradných členov tohto výboru  
___________________________________________________________________  
Podľa § 2 ods. 3 písm. b) a podľa § 58a ods. 1 a 2 zákona Národnej rady  
Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady  
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Národná rada  
Slovenskej republiky v nadväznosti na voľbu predsedu výboru z v o l i l a za  
ďalších členov a za náhradných členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky  
pre európske záležitosti týchto poslancov:  
A. členovia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske  
záležitosti  
Zita Pleštinská  
Jaromír Šíbl  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
Tomáš Šudík  
Romana Tabák  
Anna Záborská  
Ľudovít Goga  
Štefan Holý  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
(SME RODINA)  
(SME RODINA)  
(SAS)  
Peter Osuský  
Martin Klus  
(SAS)  
Tomáš Valášek  
Marián Kéry  
Peter Kmec  
Matúš Šutaj Eštok  
Milan Mazurek  
Tomáš Taraba  
(ZA ĽUDÍ)  
(SMER-SD)  
(SMER-SD)  
(SMER-SD)  
(ĽS Naše Slovensko)  
(ĽS Naše Slovensko)  
B. náhradní členovia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
európske záležitosti  
Michal Šipoš  
Martin Čepček  
Karol Kučera  
Jarmila Vaňová  
Anna Mierna  
Monika Péter  
Patrick Linhart  
Anna Zemanová  
Jarmila Halgašová  
Veronika Remišová  
Dušan Muňko  
Ľuboš Blaha  
za Zitu Pleštinskú  
za Jaromíra Šíbla  
za Tomáša Šudíka  
za Romanu Tabák  
za Annu Záborskú  
za Ľudovíta Gogu  
za Štefana Holého  
za Petra Osuského  
za Martina Klusa  
za Tomáša Valáška  
za Mariána Kéryho  
za Petra Kmeca  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
(SME RODINA)  
(SME RODINA)  
(SAS)  
(SAS)  
(ZA ĽUDÍ)  
(SMER-SD)  
(SMER-SD)  
Dušan Jarjabek  
Štefan Kuffa  
Jozef Šimko  
za Matúša Šutaj Eštoka (SMER-SD)  
za Milana Mazureka  
za Tomáša Tarabu  
(ĽS Naše Slovensko)  
(ĽS Naše Slovensko).  
Bratislava marec 2020  
2