N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y  
___________________________________________________________________  
VIII. volebné obdobie  
Číslo: CRD-402/2020  
5
N á v r h  
na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady  
Slovenskej republiky a voľbu členov Výboru Národnej rady Slovenskej  
republiky pre nezlučiteľnosť funkcií  
___________________________________________________________________  
V nadväznosti na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej  
rady Slovenskej republiky, ako aj určený počet jeho členov, je potrebné zvoliť ďalších  
členov tohto výboru. Taktiež je potrebné zvoliť členov Výboru Národnej rady  
Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií s ohľadom na určený počet jeho  
členov.  
Podľa § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.  
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších  
predpisov členovia týchto výborov sa volia na základe princípu pomerného  
zastúpenia politických strán a politických hnutí v Národnej rade Slovenskej republiky.  
Na základe návrhov poslancov sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej  
republiky za členov uvedených výborov z v o l i l a týchto poslancov:  
A. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky  
Ján Budaj  
(OĽANO)  
Monika Kavecká  
Ján Mičovský  
Anna Remiášová  
Ján Szőllős  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
Petra Hajšelová  
Monika Péter  
Alojz Baránik  
Mária Kolíková  
Juraj Blanár  
(SME RODINA)  
(SME RODINA)  
(SaS)  
(ZA ĽUDÍ)  
(SMER-SD)  
(SMER-SD)  
Ľubomír Petrák  
Ján Podmanický  
(SMER-SD)  
Rastislav Schlosár  
Magdaléna Sulanová  
(ĽS Naše Slovensko)  
(ĽS Naše Slovensko)  
B. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií  
Kristián Čekovský  
Peter Dobeš  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
Lucia Drábiková  
Eva Horváthová  
Ján Kerekréti  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
(OĽANO  
Jana Majorová Garstková  
Milan Vetrák  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
Ľuboš Krajčír  
(SME RODINA)  
(SaS)  
(ZA ĽUDÍ)  
(SMER-SD)  
(SMER-SD)  
(SMER-SD)  
(ĽS Naše Slovensko)  
(ĽS Naše Slovensko).  
Ondrej Dostál  
Michal Luciak  
Mária Janíková  
Vladimír Jánošík  
Róbert Puci  
Ondrej Ďurica  
Jozef Šimko  
Bratislava marec 2020  
2