N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I KY  
___________________________________________________________________  
VIII. volebné obdobie  
Číslo: CRD-402/2020  
2
N á v r h  
na voľbu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky  
___________________________________________________________________  
Podľa § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.  
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších  
predpisov sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky z v o l i l a za  
overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky v VIII. volebnom období týchto  
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky:  
Peter Dobeš  
(OĽANO)  
Lucia Drábiková  
Monika Kavecká  
Zita Pleštinská  
Peter Vons  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
(OĽANO)  
Petra Hajšelová  
Miloš Svrček  
Marián Viskupič  
Michal Luciak  
Ján Blcháč  
Jozef Habánik  
Róbert Puci  
Peter Šuca  
(SME RODINA  
(SME RODINA)  
(SaS)  
(ZA ĽUDÍ)  
(SMER-SD)  
(SMER-SD)  
(SMER-SD)  
(SMER-SD)  
(ĽS Naše Slovensko)  
(ĽS Naše Slovensko).  
Eduard Kočiš  
Magdaléna Sulanová  
Bratislava marec 2020