N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-402/2020
15
Z r i a d e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu
___________________________________________________________________
Podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu
Národná rada Slovenskej republiky
z r i a ď u j e
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.
Výbor podľa čl. 2 ods. 1 uvedeného ústavného zákona 11 členov vrátane jeho predsedu. Členov výboru volí Národná rada Slovenskej republiky na základe princípu pomerného zastúpenia podľa počtu poslancov politických strán alebo politických hnutí zvolených v parlamentných voľbách.
Bratislava marec 2020