N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I KY
___________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-402/2020
10
N á v r h
na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Podľa čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 45 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky z r i a d i l a okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány tieto ďalšie výbory:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
(§ 45 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Bratislava marec 2020