Informácia o vydávaní diplomatických pasov s biometrickými údajmi
Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky vydáva diplomatické pasy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podľa § 9 písm. b) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o schválenie vydania diplomatického pasu sa podáva ministerstvu zahraničných vecí na pripojenom tlačive prostredníctvom Organizačného odboru Kancelárie Národnej rady SR. Tlačivo je zverejnené aj na webovom sídle
www.nrsr.sk
.
Pasy sa vydávajú s biometrickými údajmi. Nasnímanie podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu sa uskutočňuje na pracovisku odboru evidencie dokladov Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava (1. poschodie), v pondelok piatok v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Telefónny kontakt 0961050353.
Prostredníctvom Organizačného odboru Kancelárie Národnej rady SR budete upovedomení (telefonicky alebo e-mailom) o tom, od kedy sa môžete dostaviť na pracovisko Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava na nasnímanie Vašich údajov.
Vyhotovený diplomatický pas Vám bude odovzdaný na Organizačnom odbore Kancelárie Národnej rady SR.