Z Á Z N A M  
o doručení materiálu Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky  
(návrhy poslancov a výborov NR SR)  
NÁVRH PREDKLADÁ:  
a) poslanec NR SR:  
(meno a priezvisko)  
b) výbor NR SR:  
(názov výboru)  
Sprievodný list  
áno  
áno  
Podpísané výtlačky (2 ks)  
STANOVISKO Ministerstva financií SR:  
a) priložené  
áno/nie  
áno/nie  
ELEKTRONICKÁ FORMA:  
a) e-mailom na adresu: material@nrsr.sk  
áno/nie  
áno/nie  
vo formáte súboru s príponou .docx  
b) CD/DVD  
Dátum doručenia: