Príloha č. 2  
Vlastné imanie podnikov štátnej správy za rok 2018  
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 2  
Vlastné imanie podnikov štátnej správy (tis. eur)  
VP v % VI Δ(2018-2017)  
VH  
Dividendy Precenenie  
Vklady  
Ostatné  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Železnice Slovenskej republiky*  
100,00  
100,00  
100,00  
VI  
VI  
VI  
3 190  
121  
172  
121  
0
0
0
402  
2 616  
0
0
0
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.  
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.*  
0
0
0
37 910  
37 376  
534  
Technická obnova a ochrana železníc, a.s.*6  
100,00  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
2 058  
27 011  
-4 886  
884  
-5  
25 902  
-4 637  
891  
0
0
2 021  
0
0
0
0
0
0
0
0
42  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.*  
Slovenská pošta, a.s.  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
99,53  
0
-249  
0
1 109  
0
0
Verejné prístavy, a.s.  
0
-7  
Letové prevádzkové služby SR, š. p.  
Letisko Sliač, a. s.  
1 527  
-17  
2 136  
8
0
0
-609  
-5  
-20  
0
0
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.*  
Letisko Poprad-Tatry, a.s.  
-830  
-45  
-785  
0
0
97,61  
-221  
-221  
0
0
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 100,00  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
-945  
846  
-945  
2 576  
-398  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.  
Letisko Piešťany, a.s.*  
34,00  
20,65  
34,00  
100,00  
-1 676  
-54  
-398  
2
0
0
0
0
0
0
Metro Bratislava, a.s.  
24  
-22  
0
MH Invest, s.r.o.*3  
-63 389  
-28 714  
-34 675  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.*  
Debitum, a.s*7  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
VI  
VI  
VI  
VI  
91 297  
37 466  
-366  
89 976  
-149 778  
-366  
0
0
0
0
1 325  
0
-4  
0
0
0
0
187 244  
Letecká vojenská nemocnica, a.s.*10  
0
0
0
Nemocnica Poprad, a.s.*  
68  
67  
1
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.*  
100,00  
100,00  
100,00  
VI  
VI  
282  
353  
283  
354  
0
0
0
0
0
0
-1  
-1  
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb,  
a.s.*  
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb,  
a.s.*  
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.*  
VI  
VI  
VI  
VI  
491  
1 260  
119  
491  
1 259  
147  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100,00  
100,00  
100,00  
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p.*  
Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š. p.*  
Ministerstvo financií SR  
-28  
-23  
-174  
-151  
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  
Exportno-importná banka SR*  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
1 886  
221  
6 883  
450  
-2 350  
-200  
-275  
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 372  
-29  
Slovenská konsolidačná, a.s.*  
1 309  
589  
3 210  
8 100  
710  
-1 742  
-6 000  
0
0
-159  
-1 511  
-31  
Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s.  
Mincovňa Kremnica, š.p.  
0
679  
0
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.  
Slovenská reštrukturalizačná, s.r.o.*  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
Slovenské elektrárne, a.s.  
-8 448  
883  
50 308  
883  
-59 000  
0
244  
0
0
0
100,00  
34,00  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
-17 305  
-87 696  
-9 820  
2 299  
313 566  
24 353  
64 037  
8 993  
77 877  
4 051  
3 893  
-2 907  
-43  
-305 000  
-24 813  
-109 963  
115  
0
0
-1 058  
-2 086  
-3 482  
-235  
0
0
Západoslovenská energetika, a.s.  
51,00  
-70 490  
0
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 9  
Východoslovenská energetika Holding, a.s.  
Transpetrol, a.s.  
-6 411  
-48  
0
51,00  
51,00  
31 873  
3 803  
-45 904  
-100  
0
0
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
0
0
-248  
-1 043  
0
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.*  
MH Invest II, s.r.o.*  
-4 188  
-2 076  
-170  
-6 000  
-1 038  
0
0
0
0
0
831  
-40  
0
Rudné Bane, š. p.*  
0
-87  
MH Manažment, a.s.*  
-22 049  
6 602  
-28 678  
27  
VP v % VI Δ(2018-2017)  
VH  
Dividendy Precenenie  
Vklady  
Ostatné  
Ministerstvo obrany SR  
Vojenské lesy a majetky, š. p.  
HOREZZA, a.s.*  
100,00  
100,00  
100,00  
50,00  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
367  
316  
253  
316  
14  
0
0
0
0
0
0
125  
-11  
0
0
0
0
0
0
0
-32  
0
Letecké opravovne Trenčín, a. s.  
Nemocnica svätého Michala, a. s.  
DMD GROUP, a.s.*  
-18  
-5 213  
-123  
-5 213  
-1 166  
0
100,00  
1 041  
2
Ministerstvo vnútra SR  
VI  
VI  
34  
35  
0
0
0
0
0
0
-1  
0
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.  
100,00  
50,00  
Nemocnica svätého Michala, a. s.*  
Ministerstvo zahraničných vecí SR  
Správa služieb diplomatického zboru, a.s.  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Technická inšpekcia, a.s.  
-5 213  
-5 213  
100,00  
100,00  
95,00  
VI  
VI  
VI  
304  
51  
9
569  
107  
9
-213  
-63  
0
0
32  
0
0
0
0
-52  
-25  
0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Biont, a. s.  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Poľnonákup Tatry, a.s.  
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 5  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.  
Vodohospodárska výstavba, š. p.  
100,00  
13,45  
VI  
VI  
-146  
-136  
0
0
0
0
0
0
-10  
0
1 666  
1 666  
100,00  
100,00  
VI  
VI  
-29 046  
-871  
-28 871  
2 414  
0
0
2 498  
0
-2 673  
-3 105  
-200  
20  
Ministerstvo pôdohospodárstva SR  
Lesy Slovenskej republiky, š. p.  
100,00  
100,00  
100,00  
VI  
VI  
VI  
-1 718  
8
5 232  
105  
-5 000  
0
0
0
420  
0
-2 370  
-97  
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.  
Hydromeliorácie, š. p.*  
0
0
-5 385  
-5 385  
0
0
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p. (agrokomplex  
NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.)  
100,00  
VI  
-88  
99  
0
0
-90  
-97  
Agroinštitút Nitra, š.p.  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
VI  
VI  
VI  
VI  
-92  
31  
56  
3
-92  
62  
59  
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-31  
-3  
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.  
Národný žrebčín Topoľčianky, š. p.*  
Závodisko, š. p.  
0
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.  
Biont, a. s.  
100,00  
5,00  
VI  
VI  
684  
9
792  
9
0
0
0
0
0
0
-108  
0
MH Manažment, a.s.  
Bratislavská teplárenská, a.s.  
Martinská teplárenská, a.s.  
Trnavská teplárenská, a.s.  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
75,94  
72,54  
44,01  
39,50  
37,96  
32,79  
32,98  
39,58  
39,66  
39,68  
30,59  
39,66  
41,54  
39,50  
37,84  
40,64  
39,86  
39,52  
39,64  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
VI  
-880  
-2 537  
-47  
-879  
0
0
0
0
-1  
-2 537  
14  
0
0
0
-51  
0
0
-10  
Zvolenská teplárenská, a.s.  
Žilinská teplárenská, a.s.  
-2 798  
-930  
0
0
0
-2 798  
-944  
1 143  
23  
0
0
0
0
0
-14  
Tepláreň Košice, a.s.  
1 281  
0
0
-138  
Dlhopis, o.c.p., a.s.  
184  
34  
147  
0
1
0
-309  
Poliklinika Tehelná, a.s. 8  
Burza cenných papierov, a.s.  
Kúpele Sliač, a.s.  
34  
0
0
0
-22  
-22  
0
0
0
0
431  
-569  
-269  
0
0
1 000  
0
Slovak Lines, a.s.  
-148  
-417  
645  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eurobus, a.s.  
670  
499  
23  
-25  
0
0
0
SAD Banská Bystrica, a.s.  
SAD Dunajská Streda, a.s.  
SAD Humenné, a.s.  
ARRIVA Liorbus a.s.  
SAD Lučenec, a.s.  
500  
0
1
11  
-12  
-16  
-130  
0
0
-10  
6
0
0
548  
678  
0
0
-334  
-126  
632  
-334  
-126  
0
0
0
0
SAD Poprad, a.s.  
0
0
SAD Prešov, a.s.  
632  
285  
859  
798  
811  
510  
0
-126  
-398  
0
0
0
SAD Prievidza, a.s.  
SAD Trenčín, a.s.  
159  
0
0
-222  
0
239  
0
ARRIVA Trnava a.s.  
SAD Zvolen, a.s.  
798  
0
-100  
-265  
747  
36  
-91  
0
0
SAD Žilina, a.s.  
31  
-123  
0
ARRIVA Michalovce, a.s.  
ARRIVA Nitra, a.s.  
ARRIVA Nové Zámky, a.s.  
-249  
-1 279  
662  
-124  
-125  
0
-1 280  
0
1
792  
172  
-130  
0
0
0
Národná banka Slovenska  
100,00  
VI  
250  
78  
0
0
Zdroj: Register účtovných závierok  
Skratky:  
VP v % - vlastnícky podiel štátu v %, VI - vlastné imanie, VH - výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení  
Poznámky:  
* Subjekt je zaradený v registri organizácií vedenom Šatistickým úradom do sektora verejnej správy v súlade s metodikou ESA 2010  
(1) V zozname sa nachádzajú len podniky ovládané priamo kapitolou štátneho rozpočtu, nie sú uvedené ich spoločné, dcérske či  
pridružené účtovné jednotky.  
(2) Fond národného majetku SR bol zrušený k 15.12.2015, zostávajúce majetkové účasti v podnikoch prešli od 1.1.2016 na MH  
Manažment, a.s.  
(3) Spoločnosť MH Invest, s.r.o. bola k 24.03.2018 prevedená z MDaV SR na Ministerstvo hospodárstva SR.  
(4) V tabuľke sú uvedené len podniky štátnej správy, ktoré sú podľa ústavného ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti  
definované ako spoločnosti s majetkovou účasťou štátu v minimálnej výške 20 %. Ostatné spoločnosti patriace pod kapitoly štátneho  
rozpočtu mali k 31.12.2018 nasledovnú majetkovú účasť štátu: Poštová banka, a.s. 0,03 %, Východoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s. 0,02 %, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,05 %, Bardejovské kúpele, a.s. 0,08 %.  
-3007  
(5) Spoločnosť pre skladovanie, a.s. s priamym vlastníckym podielom štátu 13,45 % je zaradená medzi podniky štátnej správy, pretože  
zvyšný podiel Spoločnosti pre skladovanie, a.s vo výške 86,55 % vlastní Transpetrol, a.s., ktorý je v 100 % vlastníctve štátu.  
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. je preto prostredníctvom priameho a nepriameho podielu tiež v 100 % vlastníctve štátu.  
(6) Spoločnosť zanikla dňa 31.03.2018 formou zlúčenia so spoločnosťou Národná diaľničná spoločnost, a.s., ktorá sa stala jej  
právnym nástupcom. Údaje z účtovnej závierky sú len za tri mesiace roku 2018 (k 31.03.2018)  
(7) Zmena obchodného mena spoločnosti s platnosťou od 22.03.2018 na Debitum, a.s.  
(8) od 08/2018 subjekt verejnej správy  
(9) Zmena obchodného mena zo Stredoslovenskej energetiky, a.s. na Stredoslovenskú energetiku Holding, a.s. s platnosťou od  
01.01.2019  
(10) Zmena akcionára k 29.12.2018 prevod z Ministerstva zdravotníctva SR na Ministerstvo vnútra SR.  
K 1. máju 2019 sa menocnica zlúčila a zanikla bez likvidácie. Právnym nástupcom sa stala Nemocnica sv. Michala, a.s.