Príloha č. 1  
Hospodárenie podnikov štátnej správy  
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1  
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (tis. eur)  
VP v % VI/VH  
2016  
2017  
2018  
Δ(2018-2017)  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
VI  
1 678 479  
8 173  
1 680 125  
102  
1 683 315  
172  
3 190  
70  
Železnice Slovenskej republiky*  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
99,53  
VH  
VI  
114 338  
123  
114 487  
149  
114 608  
121  
121  
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.  
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.*  
VH  
VI  
-28  
143 487  
-5 152  
3 262  
139 726  
-4 045  
-962  
177 636  
37 376  
1 096  
-5  
37 910  
41 421  
2 058  
4 218  
27 011  
-3 212  
-4 886  
-4 979  
884  
VH  
VI  
Technická obnova a ochrana železníc, a.s.*6  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.*  
Slovenská pošta, a.s.  
65  
VH  
VI  
-4 223  
3 794 901  
29 114  
232 567  
342  
3 746 281  
28 223  
232 107  
2 277  
3 821 912  
25 902  
227 681  
-4 637  
592 974  
891  
VH  
VI  
VH  
VI  
591 262  
-2063  
68 839  
1 182  
592 090  
828  
Verejné prístavy, a.s.  
VH  
VI  
63  
69 954  
1 582  
1 813  
50  
71 481  
2 136  
1 796  
8
1 527  
554  
Letové prevádzkové služby SR, š. p.  
Letisko Sliač, a. s.  
VH  
VI  
1 763  
-17  
-90  
VH  
VI  
-42  
810  
866  
36  
-830  
99  
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.*  
Letisko Poprad-Tatry, a.s.  
-137  
VH  
VI  
-144  
-45  
21 744  
-520  
21 527  
-216  
21 306  
-221  
-221  
-5  
97,61  
VH  
VI  
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.  
(BTS)  
235 444  
-6 297  
51 940  
1 478  
232 023  
-3 598  
52 532  
1 923  
19 321  
-392  
231 078  
-945  
-945  
2 653  
846  
100,00  
34,00  
VH  
VI  
53 378  
2 576  
18 923  
-398  
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.  
Letisko Piešťany, a.s.*  
VH  
VI  
653  
19 569  
-672  
-398  
-6  
20,65  
VH  
VI  
15 662  
83  
15 678  
36  
15 680  
24  
2
Metro Bratislava, a.s.  
34,00  
VH  
VI  
-12  
96 483  
-142 705  
127 375  
-88 044  
63 986  
-28 714  
-63 389  
59 330  
MH Invest, s.r.o.*3  
100,00  
VH  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.*  
VI  
VH  
VI  
-67 068  
-112 338  
-1  
-31 683  
35 884  
1
59 614  
89 976  
37 467  
-149 778  
1 925  
-366  
91 297  
54 092  
37 466  
-149 777  
-366  
61  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
Debitum, a.s*7  
VH  
VI  
-1  
-1  
2 719  
-253  
2 291  
-427  
29 191  
11  
Letecká vojenská nemocnica, a.s.*10  
Nemocnica Poprad, a.s.*  
VH  
VI  
29 181  
264  
29 259  
67  
68  
VH  
VI  
56  
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,  
a.s.*  
98 132  
79  
98 499  
367  
98 781  
283  
282  
VH  
VI  
-84  
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych  
chorôb, a.s.*  
28 351  
711  
28 704  
353  
29 057  
354  
353  
VH  
VI  
1
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych  
chorôb, a.s.*  
34 198  
2 772  
21 530  
933  
35 450  
1 252  
22 411  
882  
35 941  
491  
491  
VH  
VI  
-761  
1 260  
377  
23 671  
1 259  
4 760  
147  
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.*  
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p.*  
Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š. p.*  
VH  
VI  
4 492  
235  
4 641  
184  
119  
VH  
VI  
-37  
5 779  
-154  
5 798  
25  
5 624  
-151  
-174  
-176  
VH  
Ministerstvo financií SR  
VI  
VH  
VI  
296 133  
2 529  
296 981  
3 478  
281 388  
254  
298 867  
6 883  
1 886  
3 405  
221  
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
281 134  
-4 685  
21 432  
2 346  
281 609  
450  
Exportno-importná banka SR*  
VH  
VI  
196  
21 771  
1 623  
15 435  
9 318  
20 413  
697  
23 080  
3 210  
1 309  
1 587  
589  
Slovenská konsolidačná, a.s.*  
VH  
VI  
16 880  
9 798  
16 024  
8 100  
Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s.  
Mincovňa Kremnica, š.p.  
VH  
VI  
-1 218  
679  
19 754  
1 357  
21 092  
710  
VH  
VI  
13  
621 066  
57 360  
9 100  
638 440  
74 255  
9 978  
879  
629 992  
50 308  
10 861  
883  
-8 448  
-23 947  
883  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.  
Slovenská reštrukturalizačná, s.r.o.*  
VH  
VI  
VH  
-5 411  
4
Ministerstvo hospodárstva SR  
VI  
VH  
VI  
2 738 577  
462 989  
2 622 039  
318 764  
4 012 201  
66 133  
2 604 734  
313 566  
3 924 505  
24 353  
-17 305  
-5 198  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
100,00  
34,00  
3 936 356  
116 833  
-87 696  
-41 780  
Slovenské elektrárne, a.s.  
VH  
VP v % VI/VH  
2016  
334 705  
2017  
2018  
Δ(2018-2017)  
-9 820  
-6 657  
2 299  
VI  
354 824  
70 694  
783 064  
6 411  
345 004  
64 037  
785 363  
8 993  
Západoslovenská energetika, a.s.  
51,00  
VH  
50 860  
854 694  
78 010  
617 092  
41 251  
314 846  
4 608  
VI  
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 9  
Východoslovenská energetika Holding, a.s.  
Transpetrol, a.s.  
51,00  
VH  
2 582  
VI  
576 444  
15 824  
318 241  
3 612  
608 317  
77 877  
322 044  
4 051  
31 873  
62 053  
3 803  
51,00  
VH  
VI  
100,00  
VH  
439  
VI  
228 075  
12 903  
26 537  
-596  
228 276  
7 701  
224 088  
3 893  
-4 188  
-3 808  
-2 076  
-2 038  
-170  
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.*  
MH Invest II, s.r.o.*  
100,00  
VH  
VI  
53 694  
-869  
51 618  
-2 907  
2 064  
100,00  
VH  
VI  
2 279  
2 234  
Rudné Bane, š. p.*  
100,00  
VH  
8
37  
-43  
-80  
VI  
133 385  
-19 458  
214 241  
79 083  
192 192  
6 602  
-22 049  
-72 481  
MH Manažment, a.s.*  
100,00  
VH  
Ministerstvo obrany SR  
VI  
70 980  
133  
71 093  
177  
71 460  
253  
367  
76  
Vojenské lesy a majetky, š. p.  
100,00  
VH  
VI  
18 341  
-122  
17 740  
-601  
18 056  
316  
316  
HOREZZA, a.s.*  
100,00  
VH  
917  
VI  
30 080  
-627  
50 404  
324  
50 386  
14  
-18  
Letecké opravovne Trenčín, a. s.  
Nemocnica svätého Michala, a. s.  
100,00  
VH  
-310  
-5 213  
-8 938  
-123  
-237  
VI  
79 522  
-7 266  
25 880  
-1 130  
83 247  
3 725  
25 524  
-929  
78 034  
-5 213  
25 401  
-1 166  
50,00  
VH  
VI  
DMD GROUP, a.s.*  
100,00  
VH  
Ministerstvo vnútra SR  
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra  
SR, a.s.  
VI  
15 378  
-141  
15 328  
-18  
15 362  
35  
34  
53  
100,00  
VH  
VI  
79 522  
-7 266  
83 247  
3 725  
78 034  
-5 213  
-5 213  
-8 938  
Nemocnica svätého Michala, a. s.*  
50,00  
VH  
Ministerstvo zahraničných vecí SR  
VI  
53 120  
379  
53 405  
528  
53 709  
569  
304  
41  
Správa služieb diplomatického zboru, a.s.  
100,00  
VH  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
VI  
2 818  
117  
2 880  
126  
2 931  
107  
51  
Technická inšpekcia, a.s.  
100,00  
VH  
-19  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
VI  
5 874  
296  
6 289  
475  
6 298  
9
9
Biont, a. s.  
95,00  
VH  
-466  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
VI  
VH  
VI  
1 366  
45  
1 404  
48  
1 258  
-136  
-146  
-184  
1 666  
765  
Poľnonákup Tatry, a.s.  
100,00  
13,45  
82 069  
580  
82 970  
901  
84 636  
1 666  
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 5  
VH  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.  
VI  
VH  
VI  
940 339  
-7 990  
936 353  
-7 516  
907 307  
-28 871  
445 458  
2 414  
-29 046  
-21 355  
-871  
100,00  
100,00  
450 046  
1 209  
446 329  
3 500  
Vodohospodárska výstavba, š. p.  
VH  
-1 086  
Ministerstvo pôdohospodárstva SR  
VI  
VH  
VI  
760 038  
7 281  
760 554  
7 522  
758 836  
5 232  
-1 718  
-2 290  
8
Lesy Slovenskej republiky, š. p.  
100,00  
100,00  
100,00  
26 476  
88  
26 595  
131  
26 603  
105  
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.  
Hydromeliorácie, š. p.*  
VH  
VI  
-26  
43 210  
-6 868  
25 125  
37 651  
-5 559  
24 990  
32 266  
-5 385  
24 902  
-5 385  
174  
VH  
VI  
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.  
(agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,  
š.p.)  
-88  
100,00  
VH  
VI  
100  
2 281  
3
42  
2 237  
-44  
99  
2 145  
-92  
57  
-92  
-48  
31  
Agroinštitút Nitra, š.p.  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
VH  
VI  
5 747  
44  
5 801  
76  
5 832  
62  
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.  
Národný žrebčín Topoľčianky, š. p.*  
Závodisko, š. p.  
VH  
VI  
-14  
56  
1 964  
-336  
2 647  
-132  
2 116  
153  
2 172  
59  
VH  
VI  
-94  
3
2 665  
18  
2 668  
3
VH  
-15  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
VI  
VH  
VI  
3 254  
191  
3 423  
239  
4 107  
792  
6 298  
9
684  
553  
9
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.  
100,00  
5,00  
5 874  
296  
6 289  
475  
Biont, a. s.  
VH  
-466  
MH Manažment, a.s.  
VI  
VH  
VI  
25 085  
1 033  
32 530  
-59  
24 353  
-632  
23 473  
-879  
-880  
-247  
Bratislavská teplárenská, a.s.  
100,00  
100,00  
100,00  
32 284  
-246  
29 747  
-2 537  
23 274  
14  
-2 537  
-2 291  
-47  
Martinská teplárenská, a.s.  
Trnavská teplárenská, a.s.  
VH  
VI  
23 321  
81  
23 258  
19  
VH  
-67  
VP v % VI/VH  
2016  
17 555  
2017  
15 812  
2018  
13 014  
Δ(2018-2017)  
-2 798  
-1 055  
-944  
-1 277  
1 143  
-219  
23  
VI  
Zvolenská teplárenská, a.s.  
Žilinská teplárenská, a.s.  
Tepláreň Košice, a.s.  
Dlhopis, o.c.p., a.s.  
100,00  
-1 743  
33 896  
347  
-2 798  
32 952  
-930  
VH  
-1 063  
33 612  
514  
VI  
100,00  
VH  
48 840  
1 500  
49 983  
1 281  
VI  
47 454  
1 059  
1 788  
420  
100,00  
VH  
VI  
2 144  
491  
2 167  
184  
100,00  
VH  
-307  
34  
VI  
1 956  
220  
1 995  
38  
2 029  
34  
Poliklinika Tehelná, a.s. 8  
Burza cenných papierov, a.s.  
Kúpele Sliač, a.s.  
100,00  
VH  
-4  
VI  
12 589  
538  
12 517  
-72  
12 495  
-22  
-22  
75,94  
VH  
50  
VI  
3 230  
-503  
2 674  
-556  
41 351  
774  
3 105  
-569  
431  
72,54  
VH  
-13  
40 934  
-269  
VI  
40 726  
599  
-417  
-1 043  
645  
Slovak Lines, a.s.  
44,01  
VH  
VI  
21 770  
324  
21 944  
215  
22 589  
670  
Eurobus, a.s.  
39,50  
VH  
455  
VI  
4 741  
-493  
4 590  
-151  
5 090  
499  
500  
SAD Banská Bystrica, a.s.  
SAD Dunajská Streda, a.s.  
SAD Humenné, a.s.  
ARRIVA Liorbus a.s.  
SAD Lučenec, a.s.  
37,96  
VH  
650  
VI  
5 120  
13  
5 122  
14  
5 133  
23  
11  
32,79  
VH  
9
VI  
6 789  
3
6 807  
18  
6 797  
6
-10  
32,98  
VH  
-12  
VI  
8 922  
677  
9 493  
761  
10 041  
678  
548  
39,58  
VH  
-83  
VI  
6 349  
90  
6 072  
-277  
5 738  
-334  
7 078  
-126  
12 403  
632  
-334  
-57  
39,66  
VH  
7 204  
316  
VI  
6 888  
65  
-126  
-442  
632  
SAD Poprad, a.s.  
39,68  
VH  
11 771  
97  
VI  
11 592  
-252  
SAD Prešov, a.s.  
30,59  
VH  
535  
14 934  
593  
15 093  
285  
VI  
14 095  
755  
159  
SAD Prievidza, a.s.  
SAD Trenčín, a.s.  
39,66  
VH  
-308  
239  
13 771  
795  
14 010  
859  
VI  
13 575  
947  
41,54  
VH  
64  
12 773  
-203  
13 571  
798  
VI  
13 164  
296  
798  
ARRIVA Trnava a.s.  
SAD Zvolen, a.s.  
39,50  
VH  
1 001  
747  
13 653  
1 102  
13 913  
501  
14 400  
811  
VI  
12 674  
444  
37,84  
VH  
-291  
31  
13 944  
510  
VI  
13 765  
427  
SAD Žilina, a.s.  
40,64  
VH  
9
VI  
9 074  
284  
8 262  
294  
8 013  
-124  
-249  
-418  
-1 279  
-1 004  
662  
ARRIVA Michalovce, a.s.  
ARRIVA Nitra, a.s.  
ARRIVA Nové Zámky, a.s.  
39,86  
VH  
14 040  
-276  
12 761  
-1 280  
VI  
14 624  
428  
39,52  
VH  
VI  
9 454  
1 126  
10 372  
918  
11 034  
792  
39,64  
VH  
-126  
Zdroj: Register účtovných závierok  
Skratky:  
VP v % - vlastnícky podiel štátu v %, VI - vlastné imanie, VH - výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení  
Poznámky:  
* Subjekt je zaradený v registri organizácií vedenom Šatistickým úradom do sektora verejnej správy v súlade s metodikou ESA  
2010  
(1) V zozname sa nachádzajú len podniky ovládané priamo kapitolou štátneho rozpočtu, nie sú uvedené ich spoločné, dcérske či  
pridružené účtovné jednotky.  
(2) Fond národného majetku SR bol zrušený k 15.12.2015, zostávajúce majetkové účasti v podnikoch prešli od 1.1.2016 na MH  
Manažment, a.s.  
(3) Spoločnosť MH Invest, s.r.o. bola k 24.03.2018 prevedená z MDaV SR na Ministerstvo hospodárstva SR.  
(4) V tabuľke sú uvedené len podniky štátnej správy, ktoré sú podľa ústavného ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti  
definované ako spoločnosti s majetkovou účasťou štátu v minimálnej výške 20 %. Ostatné spoločnosti patriace pod kapitoly  
štátneho rozpočtu mali k 31.12.2018 nasledovnú majetkovú účasť štátu: Poštová banka, a.s. 0,03 %, Východoslovenská  
vodárenská spoločnosť, a.s. 0,02 %, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,05 %, Bardejovské kúpele, a.s. 0,08 %.  
(5) Spoločnosť pre skladovanie, a.s. s priamym vlastníckym podielom štátu 13,45 % je zaradená medzi podniky štátnej správy,  
pretože zvyšný podiel Spoločnosti pre skladovanie, a.s vo výške 86,55 % vlastní Transpetrol, a.s., ktorý je v 100 % vlastníctve  
štátu. Spoločnosť pre skladovanie, a.s. je preto prostredníctvom priameho a nepriameho podielu tiež v 100 % vlastníctve štátu.  
(6) Spoločnosť zanikla dňa 31.03.2018 formou zlúčenia so spoločnosťou Národná diaľničná spoločnost, a.s., ktorá sa stala jej  
právnym nástupcom. Údaje z účtovnej závierky sú len za tri mesiace roku 2018 (k 31.03.2018)  
(7) Zmena obchodného mena spoločnosti s platnosťou od 22.03.2018 na Debitum, a.s.  
(8) od 08/2018 subjekt verejnej správy  
(9) Zmena obchodného mena zo Stredoslovenskej energetiky, a.s. na Stredoslovenskú energetiku Holding, a.s. s platnosťou od  
01.01.2019  
(10) Zmena akcionára k 29.12.2018 prevod z Ministerstva zdravotníctva SR na Ministerstvo vnútra SR.  
K 1. máju 2019 sa nemocnica zlúčila a zanikla bez likvidácie. Právnym nástupcom sa stala Nemocnica sv. Michala, a.s.