1
Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1846 z 23. septembra 2005, v znení neskorších aktualizácií, vzala na vedomie návrh vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a (ďalej len „vojenské zastúpenie“).
Predmetná aktualizácia vojenského zastúpenia sa navrhuje v nadväznosti na reorganizáciu Agentúry NATO pre komunikácie a informácie (NCIA).
So zohľadnením uvedenej reorganizácie sa určuje vojenské zastúpenie Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia takto:
A.1) vojenské zastúpenie Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a a národné podporné prvky pri veliteľstvách NATO:
a) vojenské zastúpenie v rámci Stálej delegácie Slovenskej republiky pri NATO a v rámci Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ:
1. Úrad vojenského predstaviteľa pri Vojenskom výbore NATO s poverením zastupovať Slovenskú republiku aj pri Vojenskom výbore Európskej únie v rámci Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli/Belgické kráľovstvo;
2. Úrad národného vojenského predstaviteľa pri Najvyššom veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE) v Monse/Belgické kráľovstvo;
3. Národný styčný tím ozbrojených síl Slovenskej republiky pri Spojeneckom veliteľstve pre transformáciu (ACT) v Norfolku/Spojené štáty americké s poverením zastupovať Slovenskú republiku aj v Koaličnom koordinačnom centre (CCC) v Tampe /Spojené štáty americké s možnosťou pôsobenia na leteckých základniach v rámci Spojených štátov amerických v podriadenosti Veliteľstva pre vzdelávanie a výcvik vzdušných síl Spojených štátov amerických;
b) národné podporné prvky pri veliteľstvách NATO:
1. Národný podporný prvok ozbrojených síl Slovenskej republiky pri Spojeneckom veliteľstve spoločných síl (HQ JFC Brunssum) v Brunssume, Holandské kráľovstvo;
2. Národný podporný prvok ozbrojených síl Slovenskej republiky pri Spojeneckom veliteľstve vzdušných síl (HQ AIRCOM Ramstein) v Ramsteine, Nemecká spolková republika;
2
3. Národný podporný prvok ozbrojených síl Slovenskej republiky pri Výcvikovom stredisku spoločných síl (JFTC Bydgoszcz) v Bydgošti/Poľská republika;
4. Národný podporný prvok ozbrojených síl Slovenskej republiky pri Veliteľstve Mnohonárodného zboru Severovýchod (HQ MNC NE Szczecin) v Štetíne /Poľská republika.
Celkové počty v štruktúrach uvedených v bode A.1) sa určujú do 60 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky;
A.2) vojenské zastúpenie vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ
Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky plnia vo vojenskom zastúpení Slovenskej republiky vo vojenských štruktúrach NATO a povinnosti v súlade s opisom funkčnej náplne (Job description/Job specification), právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
a) vojenské štruktúry NATO
1.Medzinárodný vojenský štáb (IMS) v Bruseli/Belgické kráľovstvo;
1.1.Divízia pre spoluprácu s Ukrajinou v Kyjeve/ Ukrajina;
2. Agentúra NATO pre komunikácie a informácie (NCIA) v Bruseli/Belgické kráľovstvo vrátane odlúčených súčastí v Monse/Belgické kráľovstvo, v Haagu/Holandské kráľovstvo, v Brunssume/Holandské kráľovstvo, v Ramsteine/ Nemecká spolková republika, v Uedeme/ Nemecká spolková republika;
2.1 Úrad programovania a služieb pre systémy velenia a riadenie vzdušných síl v Hágu/Holandské kráľovstvo;
3. veliteľská štruktúra NATO:
3.1 Najvyššie veliteľstvo spojeneckých síl v Európe (SHAPE) v Monse/Belgické kráľovstvo;
3.1.1 Spojenecké veliteľstvo spoločných síl (HQ JFC Brunssum) v Brunssume/Holandské kráľovstvo;
3.1.2 Spojenecké veliteľstvo vzdušných síl (HQ AIRCOM Ramstein) v Ramsteine/Nemecká spolková republika;
3.1.2.1. Spoločné operačné stredisko letectva (CAOC Uedem) v Uedeme/Nemecká spolková republika;
3.1.3 Veliteľstvo Skupiny komunikačných a informačných systémov NATO (NATO CIS Group HQ Mons) v Monse/Belgické kráľovstvo;
3
3.1.3.1 3. spojovací prápor NATO (3. NSB Bydgoszcz) v Bydgošti/Poľská republika;
3.1.4 Veliteľstvo stálej spoločnej logistickej podpornej skupiny (SJLSG HQ)
v Ulme/ Nemecká spolková republika;
3.2 Najvyššie spojenecké veliteľstvo pre transformáciu (HQ SACT) v Norfolku/Spojené štáty americké a jeho Štábny prvok v Európe (SEE Mons) v Monse/Belgické kráľovstvo;
3.2.1 Výcvikové stredisko spoločných síl (JFTC Bydgoszcz) v Bydgošti /Poľská republika;
4. ostatné štruktúry pôsobiace v rámci NATO:
Predmetné štruktúry zahŕňajú najmä medzinárodné štruktúry pôsobiace v rámci NATO na základe Protokolu o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy podpísaného v Paríži 28. augusta 1952, v ktorých pôsobia príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky na základe osobitných zmluvných dokumentov.
4.1 Veliteľstvo Mnohonárodného zboru Severovýchod (HQ MNC NE Szczecin) v Štetíne/Poľská republika;
4.1.1 Tím pre integráciu síl NATO (NATO Force Integration Unit/NFIU) vo Vilniuse/ Litovská republika,
4.1.2 Tím pre integráciu síl NATO (NATO Force Integration Unit/NFIU) v Székesféhervári/ Maďarsko,
4.1.3 Veliteľstvo Mnohonárodnej divízie Severovýchod (HQ MND NE Elblag) v Elblagu /Poľská republika,
4.2 Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť spoločnej chemickej, biologickej, radiačnej a nukleárnej obrany (JCBRN COE Vyskov) vo Vyškove/Česká republika;
4.3 Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť velenia a riadenia (C2 COE Utrecht) v Utrechte/ Holandské kráľovstvo;
4.4 Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť spoločnej kybernetickej obrany (CCD COE Tallinn) v Taline/Estónsko;
4.5 Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť spravodajstva ľudských zdrojov (HUMINT COE Oradea) v Oradea/Rumunsko;
4.6 Spravodajské centrum (IFC Molesworth) v Molesworthe/Veľká Británia;
4
4.7 Veliteľstvo špeciálnych operácií NATO (NSHQ Mons) v Monse/Belgické kráľovstvo;
4.8 Mnohonárodné logistické koordinačné centrum (MLCC Prague) v Prahe/Česká republika;
4.9 Škola NATO (NATO School Oberammergau) v Oberammergau/Nemecká spolková republika;
4.10 Centrum výnimočnosti NATO vojenskej polície (MP COE) v Bydgošti/Poľská republika;
4.11 Mnohonárodné letecké výcvikové centrum (MATC) vo Vyškove/Česká republika;
4.12 Mnohonárodná divízia juhovýchod (MND SE) v Bukurešti/Rumunsko;
4.13 Zbor rýchleho nasadenia NATO (NRDC) v Istanbule/Turecká republika;
4.14 Centrum výnimočnosti NATO vojenského zdravotníctva (MilMED COE) v Budapešti/Maďarsko.
5. ostatné agentúry, veliteľstvá, centrá a školy v rámci NATO. Ide o pozície klasifikované ako dobrovoľný národný príspevok, do doby schválenia oficiálneho pridelenia členskej krajine;
b) vojenské štruktúry EÚ
Výbory a agentúry EÚ, Vojenský štáb a vojenské štruktúry podliehajúce Rade v Bruseli/Belgické kráľovstvo.
Celkové tabuľkové počty v štruktúrach uvedených v rámci bodu A.2) sa určujú do 111 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, pričom zastúpenie v ostatných agentúrach, veliteľstvách, centrách a školách v rámci NATO podľa odseku 5 sa určuje do 10 osôb.