Obsah
Časť I.
Základné informácie ..........................................................................
2
a)
Príslušnosť Úradu špeciálnej prokuratúry.............................................
2
b)
Úlohy Úradu špeciálnej prokuratúry .............................................
3
c)
Charakteristika činnosti jednotlivých organizačných súčastí Úradu špeciálnej prokuratúry ..........................................................................
4
d)
Personálna informácia .........................................................................
4
e)
Plnenie iných úloh ................................................................................
5
Časť II.
Stav kriminality ....................................................................................
6
a)
Celkové základné údaje o stave kriminality .........................................
5
b)
Skladba kriminality v roku 2018 ............................................................
7
c)
Trestné stíhanie právnických osôb .......................................................
24
Časť III.
Činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry pred začatím trestného stíhania ................................................................................................
30
Časť IV.
Činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry v prípravnom konaní .......
33
Časť V.
Spolupráca s políciou
36
Časť VI.
Činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry v súdnom konaní ..............
37
Časť VII.
Aplikačné, organizačné, personálne problémy a návrhy opatrení
38
a)
Aplikačné problémy ..............................................................................
38
b)
Organizačné problémy .........................................................................
42
c)
Personálne problémy ...........................................................................
42
d)
Návrhy opatrení na zefektívnenie činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry ...........................................................................................
43
Záver
..............................................................................................................
43