Materiál na rokovanieČíslo: 44293-1/2019-BA
Národnej rady
Slovenskej republiky
1 494
Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2018
Materiál predkladá:Materiál obsahuje:
Ľubomír Vážny1. Návrh uznesenia NR SR
generálny riaditeľ 2. Predkladaciu správu
Sociálnej poisťovne3. Vlastný materiál
4. Doložka vplyvov
5. Príloha a)
6. Príloha b)
Bratislava máj 2019