VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: ÚV-9517/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1422
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
_____________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a odoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Materiál predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2019
Za bezchybnosť
Za MPSVR SR:
Mgr. Karin Hertelová
generálna riaditeľka sekcie legislatívy
Za Úrad vlády Slovenskej republiky
Sekcia vládnej legislatívy:
JUDr. Edita SobotováJUDr. Peter Rohaľ, PhD.
generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: ÚV-9517/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1422
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
_____________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a odoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Materiál predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2019