Stanovisko vlády Slovenskej republiky  
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  
na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením  
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpádovi Érsekovi  
(tlač 1411)  
Vláda Slovenskej republiky predkladá stanovisko k pôsobeniu ministra dopravy a výstavby  
Slovenskej republiky na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky zvolanej podľa § 109  
ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom priadku  
Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  
Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek plní programové vyhlásenie vlády. Vyriešil  
niekoľko kritických situácií, v oblasti diaľničnej výstavby naštartoval viacero dôležitých  
stavieb. Intenzívne pracuje na zlepšení stavu ciest prvej triedy aj mostov. Prispel k rozvoju  
železničnej dopravy a hľadá možnosti, ako podporiť alternatívne druhy dopravy. Pod jeho  
vedením je Operačný program integrovaná infraštruktúra najlepší spomedzi všetkých  
operačných programov na Slovensku a v čerpaní je aj nad priemerom všetkých operačných  
programov v celej Európskej únii. Okrem toho sa intenzívne venuje podpore cestovného  
ruchu a Slovensko opakovane dosahuje rekordné čísla návštevnosti aj prenocovaní. Prijalo sa  
viacero zákonov, ktoré pomohli občanom, a na ďalších sa v rezorte dopravy intenzívne  
pracuje.  
Konkrétne v diaľničnej výstavbe sa za éry ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka  
podpísali zmluvy na výstavbu troch úsekov. Išlo o úsek D1 Prešov Západ – Prešov Juh, D1  
Budimír – Bidovce a D3 Čadca Bukov – Svrčinovec. Všetky tieto stavby postupujú podľa  
harmonogramu a budú dokončené načas – prvá z nich, úsek D1 Budimír – Bidovce – ešte  
v tomto roku.  
Okrem toho sa začali súťaže na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, R4 Prešov  
sever I. etapa, R2 Košice Šaca – Košice Oľšany II etapa, R2 Kriváň – Mýtna a R2 Mýtna –  
Lovinobaňa, Tomášovce. Výstavba je tak strategicky rozložená do všetkých kútov Slovenska,  
pričom prioritne sa riešia kritické úseky, ktoré boli technicky pripravené na výstavbu. V tomto  
roku by k týmto úsekom mali pribudnúť aj súťaže na úsek s tunelom Soroška, alebo  
pokračovanie R4 pri Prešove. Je veľmi pozitívne, že stavať sa bude aj v okolí menej  
rozvinutých regiónov, čo pomôže zvýšiť ich atraktivitu v očiach investorov a v konečnom  
dôsledku sa tak bude napĺňať jeden z hlavných cieľov súčasnej vlády, a tým je znižovanie  
regionálnych rozdielov.  
Rezort dopravy, pod vedením súčasného ministra, zároveň vyriešil problémy na úseku so  
zastavenou výstavbou D1 Hubová – Ivachnová, kde sa už opäť stavia, a hlavne zásadným  
spôsobom prispel aj k výstavbe posledného nerozostavaného úseku medzi Bratislavou  
a Košicami, kde je už definitívne určená trasa.  
Vo veci výstavby úseku diaľnice D1 - Lietavská Lúčka – tunel Višňové – Dubná Skala  
Národnú diaľničnú spoločnosť dobehla problematická verejná súťaž vyhlásená koncom roka  
2011 za vlády Ivety Radičovej. Riešenie navrhnuté ministrom dopravy a výstavby je  
kompromisom s cieľom vyhnúť sa dlhoročným sporom s medzinárodným prvkom. Naopak,  
postoj skupiny poslancov NR SR zahrnujúci určité nekompromisné riešenie, by viedlo  
k dlhodobým sporom a zastaveniu výstavby úseku diaľnice D1. Uvedené by nebolo na  
prospech Slovenska a jeho občanov.  
Veľkú pozornosť rezort dopravy venuje cestám prvej triedy. Pravidelne sa v spolupráci  
s ministerstvom financií zvyšuje v priebehu roka objem peňazí, ktoré smerujú do ciest prvej  
triedy. Rezort dopravy dokonca pripravil projekty v takej miere, že do tohto operačného  
programu mohli byť realokované peniaze z iných operačných programov, ktoré budú použité  
na výstavbu viacerých potrebných obchvatov miest a obcí na Slovensku.  
Počas pôsobenia ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka sa dramaticky zvyšuje ponuka  
spojov vo vlakovej doprave. Ministerstvo sa sústredilo predovšetkým na oblasti, kde má  
vlaková doprava najväčší potenciál, a preto sa vlaky pridávali hlavne v okolí veľkých miest či  
už Bratislavy, Prešova alebo Žiliny. Takisto sa rozhodlo o modernizácii vlakových súprav  
a postupne budú pribúdať desiatky nových súprav regionálnych vlakov. Rezortu dopravy sa  
dokonca podarilo obnoviť osobnú vlakovú dopravu na trati, kde bola v minulosti zastavená,  
čo je tiež pozitívne.  
V oblasti eurofondov má rezort dopravy najlepšie čerpajúci aj zazmluvnený operačný  
program na Slovensku. Prakticky každé druhé euro, ktoré sa do dnešného dňa z eurofondov  
použilo, je v oblasti dopravy. Celková úroveň zazmluvnenia projektov sa v roku 2018 takmer  
strojnásobila a ku koncu roka 2018 dosiahla hodnotu 2,9 miliardy eur, čo predstavuje 62,45  
percenta z celkovej alokácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.  
Rezort dopravy sa intenzívne venuje podporám alternatívnych foriem dopravy. Okrem  
cyklodopravy alebo pešej dopravy, sa minister dopravy aj osobne zapojil do aktivít  
propagujúcich zdieľané využívanie automobilov pri dennom dochádzaní do práce.  
Výrazne sa darí cestovnému ruchu. Slovensko v roku 2017 aj v roku 2018 prekonalo  
historické rekordy v počte návštevníkov aj prenocovaní. Tento trend bude podľa všetkých  
dostupných informácií pokračovať aj v roku 2019.  
Ministerstvo dopravy prijalo viacero zákonov, ktoré znižovali pokuty za zabudnutú technickú  
kontrolu alebo upravovali podmienky pre taxislužby, rozširovala sa sieť STK, či sa menilo  
označovanie vlakových staníc v jazyku národnostných menšín, čo pomohlo ľudom.  
Vzhľadom na uvedené, vláda Slovenskej republiky pokladá pôsobenie ministra  
dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo funkcii za mimoriadne kvalitné, plne ho  
podporuje v jeho úsilí napĺňať Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky v rezorte  
dopravy a výstavby a  
n e s ú h l a s í  
s návrhom skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery voči jeho osobe.