Bratislava 4. marca 2019
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1326
NÁVRH
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej
Obsah materiálu:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Predkladacia správa
3.Doložka vplyvov
4.Doložka prednosti
5.Vlastný materiál SK a EN
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Materiál na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-3667/2019